بازگشت
1398/3/27 (( 36 نفر در حال مشاهده مطلب ))
test

نوع جدیدی از مسابقه کبوتر (دسامبر 12th).
چین در حال حاضر

 "راه با نام تجاری جدید از مسابقه کبوتر. "

در مسابقه جهانی کبوتر (یک مجله چینی) ما خواندن مقاله جالب در مورد مسابقه کبوتر وجود دارد. بازی اول در چین در 30s قرن گذشته برگزار شد. آن را با چینی لی meiling که کبوتر خانگی وارداتی توسط قایق از آلمان آغاز شده است. این نژادها برای اولین بار در شانگهای برگزار شد. در ابتدا نیز بسیاری از خارجیان که در منطقه زندگی می کردند شتافت کبوتر نیز هست.

تا 80 ورزش خود را تنها در و اطراف شهرهای بزرگ در جنوب توسعه یافته است. شانگهای مرکز و در ۱۹۸۴ هیئت مدیره اتحادیه Homing (CRPA) تاسیس دفاتر خود وجود دارد. از آن زمان ورزش ' منفجر شد ' اما تا زمانی که مسابقات اواسط دهه 90 تنها در منطقه ای با fanciers که تبلیغ lofts خود برگزار شد.

یکی از نژادها زیر شیروانی

در ۹۰-ies اقتصاد توسعه یافته در سرعت خیره کننده و در نتیجه شهرنشینی عظیم بود. بسیاری از خانه ها مصادره بودند ، خانه هایی با یارد تاریخ شد. Fanciers به بازی کبوتر در جای دیگر نقل مکان کرد اما در نهایت بسیاری از آنها در یک آپارتمان به پایان رسید. سپس چیزی جدید اتفاق افتاد ، در مجله آن را به نام یک راه با نام تجاری جدید از مسابقه کبوتر نامیده می شد. از آنجا که آن را تبدیل به سختی ممکن است به نگه داشتن کبوتر در زیر شیروانی قرار دادن که کبوتر خود را از fanciers مختلف در اطاق زیر شیروانی غول پیکر گذاشته شد. و ما چیزی جدید در ورزش کبوتر کردم, چیزی که حتی در اروپا نادر بود: یک نژادها زیر شیروانی قرار دادن. اولین نژادها زیر شیروانی قرار دادن برگزار شد در اوایل دهه 90, محبوبیت خود را گسترش مانند آتش وحشی.

سریع

تا ۲۰۱۳ تا ۵۰۰ ۱ مسابقات زیر شیروانی قرار دادن در هر سال برگزار شد, مقاله گفت که در شرق متمرکز, بنابراین مناطق مرفه ترین. انتظار می رود که خیلی زود هزاران نفر از نژادها زیر شیروانی قرار دادن ممکن است هر سال برگزار می شود. Lofts فوق العاده بزرگ در همه جا ساخته شده است. بنابراین ، خیال باف به طور متوسط که نمی توانیم به ساخت یک زیر شیروانی قرار دادن خود را می توانید کبوتر مسابقه و همچنین مردم که فقط می خواهم به قمار در پرندگان که آنها خرید.

است گفت که قمار در خون چینی وجود دارد. ' Fanciers بازی با هم و کبوتر نژاد با هم ' شعار است.

اروپا

عجیب به اندازه کافی مانند یک نژادها زیر شیروانی قرار دادن هرگز محبوب در ' کشور کبوتر ' هلند و بلژیک شد. در هلند آنها حتی یک مسابقه را ندارند ، در بلژیک فقط یک وجود دارد. در گذشته هلندی نیز تا به حال یک نژاد زیر شیروانی قرار دادن خود را هر چند اما بسیاری از جوانان مریض شدم ، فوت کرد و یا گم کردم که آنها آن را متوقف. به یک دلیل و یا دیگر به نظر می رسد که آنها این مشکلات را در چین ندارد.

توسعه سریع

این نوع عجیب و غریب است که به سختی یک چهارم از یک قرن پیش ورزش کبوتر در چین به این معنا نیست. درست است که در حال حاضر در ۸۰-ies برندگان ملی از نژادها در هلند و بلژیک به شرق دور منتقل شدند ، اما در آن روز ، ژاپنی که قیمت دیوانه برای کبوتر پرداخت شد. بعد از آن در رقابت کردم از تایوان و به روز آن چینی است که سخت به ضرب و شتم زمانی که آنها مانند خرید پرندگان خوب احساس می کنید.

' بار آنها در حال تغییر است عنوان یک آهنگ محبوب است.

همانطور که می بینید چینی مانند آن بزرگ

 

New kind of pigeon racing (December 12th).

China now

"Brand new way of pigeon racing."

In Racing Pigeon World (a Chinese magazine) we read an interesting article about pigeon racing there. The first games were held in China in the 30s of the last century. It started with the Chinese Li Meiling who had homing pigeons imported by boat from Germany. Those first races were held in Shanghai. Initially also many foreigners who lived in the region raced pigeons as well.

Until the 80's the sport developed itself only in and around the major cities in the south. Shanghai was the center and in 1984 the board of the Homing Union (CRPA) established their offices there. From then the sport 'exploded' but until the mid 90's competitions were only held regional with fanciers that ad their own lofts.

 ONE LOFT RACES

In the 90-ies the economy developed at a dazzling speed and the result was a massive urbanization. Many homes were expropriated, houses with yards became history. Fanciers moved to play pigeons elsewhere but eventually many of them ended up in an apartment. Then something new happened, in the magazine it was called ‘a brand new way of pigeon racing’. Since it had become hardly possible to keep pigeons in a loft which was their own pigeons from different fanciers were put in a gigantic loft. And we got something new in pigeon sport, something that was even rare in Europe: One loft races. The first one loft races were organised in the early 90’s, their popularity spread like wild fire.

 FAST

Until 2013 up to 500 One Loft Races per year were held, the paper said which are concentrated in the East, so the most prosperous regions. It is expected that very soon thousands One Loft Races may be held every year. Immensely huge lofts are built everywhere. Thus, the average fancier who cannot afford to build a loft of his own can race pigeons as well as people that just want to gamble on birds that they buy.

There is a saying that gambling is in the blood of Chinese. 'Fanciers play together and pigeons race together' is the slogan.

 EUROPE

Strangely enough such one loft races never became popular in the ‘pigeon countries’ Holland and Belgium. In the Netherlands they do not even have one such a race, in Belgium there is just one. In the past the Dutch also had their one loft race though but so many youngsters got sick, died or got lost that they stopped it. For one reason or the other it seems that they do not have these problems in China.

 FAST DEVELOPMENT

It is kind of strange that hardly a quarter of a century ago pigeon sport did not mean much in China. It is true that already in the 80-ies National winners from races in Holland and Belgium were transferred to the Far East, but in those days it was the Japanese who paid crazy prices for pigeons. Later on they got competition from Taiwan and to-day it is the Chinese who are hard to beat when they feel like buying good birds.

‘The times they are changing’ is the title of a popular song.

As you can see Chinese like it BIG

 

 


مقالات مرتبط

نظرات درباره این مطلب