بازگشت
1398/8/16 (( 66 نفر در حال مشاهده مطلب ))
test

کویت ۲۰۰۱ قرمز             
کویت۲۰۰۲سبزروشن
کویت۲۰۰۳سیاه
کویت۲۰۰۴صورتی,سفید
کویت۲۰۰۵سبز
کویت۲۰۰۶زردمشکوک
کویت۲۰۰۷قرمزمشکوک
کویت۲۰۰۸سفید
کویت۲۰۰۹
کویت۲۰۱۰لیموی پنج شمارکلوپ
کویت۲۰۱۱قرمزشیش شمارکلوپ
کویت۲۰۱۲سبزفدراسیون,زردکلوپ بیزی
کویت۲۰۱۳سفیدکلوپ

 کویت ۲۰۱۴ ابی کلوپ

   کویت ۲۰۱۵ سبزکلوپ  

 کویت ۲۰۱۶زردکلوپ

 کویت ۲۰۱۷قرمزفدراسیون                      
عربستان۲۰۰۱یشمی۲
عربستان۲۰۰۲سبز۲هفت شماره
عربستان۲۰۰۳قرمز۳هفت شماره
عربستان۲۰۰۴سفید۴
عربستان۲۰۰۵سبز۵
عربستان۲۰۰۶زرد۶
عربستان۲۰۰۷سفید۷
عربستان۲۰۰۸صورتی۸
عربستان۲۰۰۹پرتغالی۹
عربستان۲۰۱۰لیموی۰۰هفت شماره
عربستان۲۰۱۱سبزمایل به ابی
عربستان۲۰۱۲قرمز
عربستان۲۰۱۳سورتی

عربستان۲۰۱۴زرد  

عربستان ۲۰۱۵ سیمانی طوسی

عربستان ۲۰۱۶ابی

عربستان ۲۰۱۷قرمز

عربستان 2018 سبز روشن


مقالات مرتبط

نظرات درباره این مطلب
امیر علی شنبه 17 آبان 1399 13:59:20
قیمت کبوتر پلاکی 2020
سلام. دوشنبه 21 مهر 1399 18:51:17
یک کیوترالمانی خط دار.بااین شماره کد‌.۸۱۵۸۷۸کرفتم.شماره تماس.۰۹۳۷۶۰۷۹۵۹۴
امیرمحمد جمعه 11 مهر 1399 20:23:29
پلاک قرمز KUWAIT106467زرهی
علی غفاری یکشنبه 19 مرداد 1399 15:39:6
کبوتر بارنگ سبز ازکشور عربستان باکد 0840
کریم جانی یکشنبه 22 تیر 1399 0:7:34
قیمت کبوتر سبز رنگ کویتی با شماره926880 چند؟