سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ایی اتحاد زرند کرمان

مدیر باشگاه : روح الله حسن زاده ده
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : زرند
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اعضاء کلوپ کبوتران مسافتی اتحاد زرند کرمان
۱روح الله حسن زاده ده آقایی
۲حسین یزدی زاده
۳عماد مومنی
۴سید جواد نخعی
۵سید عباس نخعی
۶محمد یزدانی
۷رحمان احمدی
۸مجتبی رضازاده
۹محمد حسین پور جعفری
۱۰حسین جمالیزاده
۱۱رحمان ابراهیمی
۱۲سجاد عباس زاده
۱۳حمید حبیبی
۱۴جواد مهدیزاده
۱۵حسین میرزایی
۱۶محمد قائم پناه
۱۷مجتبی ناظوری
۱۸مختار آبادی
روح الله حسن زاده ده آقایی مدیر باشگاه اتحاد زرند کرمان