سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ایی بال طلایی کرمانشاه

مدیر باشگاه : سعید تاشک
شماره تماس مدیر : ۰۹۳۹۲۲۵۳۱۲۳
سال تاسیس : 1397
آدرس : کرمانشاه
درباره باشگاه :

باشگاه بال طلايي کرمانشاه

لیست اعضا :

علی سجادی ۰۹۱۸۸۳۶۴۵۳۹

امیر کرمی ۰۹۱۸۳۳۹۶۳۰۵

سعید مرادی ۰۹۱۸۵۰۰۹۲۰۱

سجاد فتاحی ۰۹۱۸۹۳۶۸۳۶۰

افشین محمدی ۰۹۱۸۹۳۳۸۸۶۰

سهراب تاشک ۰۹۳۷۳۸۴۵۴۰۴

محسن سیاه کمری ۰۹۱۸۳۵۵۲۸۵۴

پیمان کریمی ۰۹۱۸۳۵۹۴۹۰۷

یزدان خدایی ۰۹۱۸۹۱۹۴۳۱۴

سید رامین حسینی ۰۹۱۸۴۷۰۵۰۰۹

وحید صفری ۰۹۳۰۸۳۱۳۷۰۸

رضا آزادمنش ۰۹۳۳۳۸۹۹۹۲۳

حمید قاسمی ۰۹۱۸۵۶۸۳۹۲۱

سعید کهریزی ۰۹۳۶۵۲۸۴۸۴۸

سعید عزیزی ۰۹۳۶۹۵۱۵۳۸۸

فردین دایی چی ۰۹۱۸۲۶۲۲۹۰۸

مهرداد سجادی مهر ۰۹۱۲۰۶۱۷۳۷۰

فرشید طبقیان ۰۹۱۸۴۷۰۳۳۴۳

رضا عزیزی

رضا کرمی

مسعود کرانی

پیمان محمودی

قدرت چقازردی

سعید تاشک .۰۹۱۸۳۵۷۱۱۲۶