سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران

لیست باشگاه های ثبت شده در سامانه

تنها باشگاه های تایید شده و معتبر قابل ثبت در سامانه می باشند


باشگاه کبوتران مسابقه ای ( خور ) استان فارس لارستان 
ir-frs-1097
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی بم
ir-krm-1096
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای امیدیه
ir-khz-1095
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای متحد بروات
ir-krm-1094
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای زابل
ir-sib-1093
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای باشگاه ستارگان شرق اصفهان قهجاورس...
ir-esf-1092
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان فلارد
ir-chb-1091
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کمالان ( گلستان )
ir-GOL-1091
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان کهنوج
ir-Krm-1090
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی زاگرس ( فلارد )
ir-chb-1089
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ارومیه
ir-azgh-1087
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد اهواز
ir-khz-1088
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای لار کهن
ir-khz-1086
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فدلک شوشتر
ir-khz-1085
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای نیریز
ir-fars-1084
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کاشمر
ir-khra-1083
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان آسمان شاهین شهر
ir-esf-1082
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی اتحاد زرند کرمان
ir-krm-1081
1397 ادامه
باشکاه کبوتران مسابقه ای اسمان زاهدان
ir-sib-1080
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اردبیل
ir-Ard-1079
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی میاندو آب ( قوشاچای ) و حومه
ir-azgh-1078
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اردکان ) استان یزد 
ir-yaz-1077
1397 ادامه
✍لیست باشگاه کبوتران مسابقه ای متحدین صفی آباد
ir-khz-1076
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ماهشهر  
ir-khz-1075
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (( دوستان ))
ir-khz-1074
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بافق
ir-yaz-1073
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شوش دانیال
ir-khz-1072
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مبارکه اصفهان 
ir-esf-1071
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان خرم آباد
ir-lrst-1070
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهر حر
ir-kht-1069
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ونوس چابهار وکنارک
ir-bshr-1068
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مراغه
ir-azsh-1067
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ایور
ir-khsh-1066
1397 ادامه
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
ir-khz-1065
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان خرمشهر
ir-khz-1064
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (درق )
ir-khsh-1063
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای خوشعه صنعتی کرد آباد وحومه
ir-ham-1062
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی قلب اصفهان
ir-ESf-1061
1397 ادامه
بــاشــگــاه امــیــرابــاد وحــومــه
ir-Gol-1060
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی بال طلایی کرمانشاه
ir-Ksh-1059
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی شمال خوزستان
ir-KHz-1058
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان ( مهر ) 
ir-Frs-1057
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای عنبر اباد
ir-Krm-1056
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان کاکی
ir-bshr-1055
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان
ir-KHZ-1054
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اشکنان )
ir-FRS-1053
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میبد اردکان)
ir-YZD-1052
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای رودبار جنوب
ir-KM-1051
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت
ir-krm-1050
1394 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اتحاد ایذه )
ir-khz-1049
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رامشیر ) 
ir-khz-1048
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( لارستان مرکزی ) 
ir-FARS-1047
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( دلند گلستان ) 
ir-GOL-1046
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ( فاتحان شوشتر ) 
ir-khz-1045
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( تایباد خراسان رضویی)_ مشهد مقدس 
ir-khR-1044
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه اتحاد اتحاد ( غرب گنبد )
ir-Gol-1043
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی کردآباد وحومه (همدان)
ir-Had-1042
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه شهرستان گناباد
ir-khR-1041
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( مرکزی طبس ) 
ir-khj-1040
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد یمام استان یزد
ir-gol-1039
1396 ادامه
اسامی باشگاه کبوتران مسابقه ای ( عطالر ) 
ir-gol-1038
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بلقان آباد و حومه
ir-khra-1037
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فجر امید شهرستان رومشکان
ir-lrst-1036
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه مهریز یزد
ir-yaz-1035
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای یزد
ir-yaz-1034
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای درود ( پایتخت طبیعت ایران )
ir-lrst-1033
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ( یامچی )
ir-azsh-1032
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای درود خرم آباد
ir-lrst-1031
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شاهرود
ir-sem-1030
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( قوچان ) 
ir-khra-1029
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای حصارگرمخان ( بجنورد ) 
ir-khsh-1028
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای لوشان
ir-gil-1027
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بردسکن
ir-khra-1026
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (اقلید فارس )
ir-fars-1025
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( زابل )
ir-siba-1024
1393 ادامه
باشگاه اتحاد ( سیمین شهر گلستان )
ir-gol-1023
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( چناران )
ir-khra-1022
1396 ادامه
( متحدین جام ) خراسان رضوی ( تربت جام )
ir-khra-1021
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پل فهلیان و حومه
ir-fars-1020
1396 ادامه
باشگاه کبوتران (مسافتی اباده)
ir-fars-1019
1396 ادامه
باشگاه ستارگان مسجدسلیمان
ir-khz-1018
1393 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی بندر امام حسن
ir-bsh-1017
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بختگان نی ریز
ir-fars-1016
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ( کرمانشاه)
ir-ksh-1015
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( نی ریز )
ir-esf-1014
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رستم و حومه
ir-fars-1013
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رشتخوار ) خراسان رضوی
ir-khra-1012
1393 ادامه
باشگاه ایرانشهر
ir-sem-1011
1393 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (بروجرد)
ir-lo-1010
1394 ادامه
کبوتران مسابقه ای ( فریمان)
ir-khra-1009
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بجنورد (خراسان شمالی)
ir-khsh-1008
1396 ادامه
باشگاه مسابقه ای همدان
ir-ham-1007
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جاجرم
ir-khsh-1006
1396 ادامه
باشگاه کبوتر مسابقه چناران
ir-khr-1004
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای سرخس
ir-khor-1003
1396 ادامه
باشگاه آزادشهر ( گلستان)
ir-gol-1002
1396 ادامه
کبوتران مسابقه ای نگین شهر ( گلستان )
ir-gol-1001
1396 ادامه
باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان
ir-gol-1000
1396 ادامه