اخبار مربوط به مسابقات

همایش، رهاسازی،باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت

بنام خدا 

امروز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲  همایش، رهاسازی،باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت در چهارمین سال برگزاری با مدیرت علی اعظمی،  برگزار شد،
با ارزوی موفقیت برای تمام عزیزان شرکت کننده و بقیه باشگاها ایران زمین💐
[01/02, 19:16] Mehdi.  Pelaki: حسن میرشکار:
🕊🕊به نام خالق زیبایی ها🕊🕊
مسابقه سرعت باشگاه امیرآباد گرگان
⚀⚀⚀⚀⚀⚀⚀
↕↕↕↕↕↕↕
 

۱۷۰ kmهوایی 
ازساحل زیبای فریدونکنار استان مازندران🌹
به مقصد:امیرآباد استان گلستان🌹🌺
 تاریخ رهاسازی  139۷/۱۱/۱۱

_⚀ تعداد مربی (۸ ) نفر🔒❤

_  ⚀تعداد کبوترها ( ۸۳)عدد 🔒

اعلام نتیجه مسابقه:محاسبه سرعت پرنده متر بردقیقه میباشد🏅.  ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⏬⏬🔔🔔🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
^^^^^______^^^_______
🏆🏆🏆🏆🏆
1_ مقام اول🥇جناب آقای محمد نامور.باسرعت (۷۹.۱۶)🏆🏆🏆
^__*****________******_____^__
۲.مقام دوم🥈جناب آقای حسن میرشکار.باسرعت(۶۰.۹۲)🏆🏆
____________*******________
۳.مقام سوم🥉جناب آقای حامدآذرخش.باسرعت(۶۰.۵۶)🏆
_____*****_________******_____
۴.مقام چهارم.جناب آقای محمدغفران.باسرعت(۵۹.۰۴)🎖
____*****_________****______
۵.مقام پنجم.جناب آقای مهدی عالی.باسرعت(۵۸.۰۵)🎖
___******___________****___
۶.مقام ششم.جناب آقای خادم .باسرعت (۵۰km)🎖
_*****_____^^^_______**___
۷.مقام هفتم.جناب آقای غلامرضا میرشکار.باسرعت(۴۰.۱۵)🎖
____******______***^^______
۸.مقام هشتم.جناب آقای محمد میری.🎖 
*_________********
    🌈🌈🌈🌈🌈
.داور رها سازی: قهرمان حسن رخشانی از باشگاه نگینشهر🇮🇷
.داور نظارت:جناب آقای.ابوالفظل مسگران
_____****____^^^^_______***___
از تمامی کسانی که درامر داوری ومهرگذاری مارایاری کردند جناب آقای جعفرشیخ ویسی.آقای رضا باقری.آقای میلادبارانی ازباشگاه آزادشهر وجناب آقای حمیدکردنوقابی وقهرمان حسن رخشانی ازباشگاه نگینشهر کمال تشکر داریم از طرف اتحاد باشگاهای گلستان. 

امروز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲  همایش، رهاسازی،باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت در چهارمین سال برگزاری

امروز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲  همایش، رهاسازی،باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت در چهارمین سال برگزاری

واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد - زمستان 1397
با تشکر از سایت باشگاه ایران (  http://www.irpipa.ir.