اخبار مربوط به مسابقات

اسامی مقامداران باشگاه آزادشهر((گلستان))

🌺به نام خداوند بخشنده مهربان🌺


اسامی مقامداران باشگاه آزادشهر((گلستان))

مسابقه سرعت((۲۵۰)) kmهوایی
مبدا::مازندران .آمل
مقصد::گلستان.آزادشهر

 تاریخ رهاسازی ۱۳۹۷/۱۱/۶

 تعداد شرکت کننده (۱۵ ) نفر❤️

تعداد کبوترها🕊🕊 ( ۳۳۳ ) 

نفرات به ترتیب در باشگاه بحساب متر بر دقیقه محاسبه می شوند .  

1_ مقام اول آقای احمدگوهری با سرعت (۶۹.۷۱)

۲.مقام دوم آقای جعفرشیخ
 ویسی باسرعت(۶۹.۱۲)

۳.مقام سوم آقای حبیب خدری باسرعت(۶۹.۰۱)🥉🏆


۴.مقام چهارم آقای مهدی رحمانی با سرعت(۶۷.۷۱)🎖


۵.مقام پنجم آقای رضا باقری باسرعت(۶۶.۸۳)🎖


۶.مقام ششم آقای ابراهیم شیرکوهی  با سرعت(۶۶.۷۳)🎖


۷.مقام هفتم آقای عباس محمودی باسرعت(۶۶.۰۶)🎖


۸.مقام هشتم آقای کاظم شبانی باسرعت(۶۵.۷۱)🎖

۹.مقام نهم آقای رضا شیخ حسینی با سرعت(۶۴.۳۲)🎖


۱۰.مقام دهم آقای فکور باسرعت (۶۳.۳۹)🎖


۱۱.آقای اسماعیل جهان تیغ باسرعت(۶۲.۸۶)


۱۲.آقای احمدعباسی باسرعت(۶۱.۴۶)


۱۳.آقای رضانامور با سرعت(۶۱.۳۹)


۱۴.آقای مهدی جهان مهر با سرعت (۶۱.۲۹)


۱۵.آقای بهزاد عباسی باسرعت(۵۹.۹۲)
___________**______**_____
این کبوتر به تایم قانونی نشستند 
*_________********
داوران رها سازی::جناب آقای محمدفکوروجناب آقای سیدطاهر حسینی ازباشگاه مینودشت وقهرمان حسن رخشانی از باشگاه نگین شهر🌹🌹
داوران محل:مدیریت محترم باشگاه مینودشت جناب آقای یوسفعلی پودینه وجناب آقای ابراهیم سارانی🌹🌹
____***___***___***___***_____
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
از تمامی مربیان و دوستانی که مارادراجرای این مسابقه یاری کردند بخصوص از جناب سیدطاهرحسینی ویوسفعلی پودینه ازباشگاه مینودشت وقهرمان حسن رخشانی ازباشگاه نگین شهر وآقای ابراهیم سارانی که در امر داوری مارایاری کردند کمال تشکر داریم🙏🙏🌹🌹 از طرف اتحاد باشگاهای گلستان. 

**
با تشکر از سایت باشگاه ایران (  http://www.irpipa.ir.

 

مسابقه سرعت - باشگاه امیر اباد گرگان