اخبار مربوط به مسابقات

مسابقه سرعت باشگاه سیمین شهر 207کیلومتر هوایی - 139۷/۱۱/۲۰

به نام خالق زیبایی ها
مسابقه سرعت باشگاه سیمین شهر

۲۰۷ kmهوایی 
ازساحل زیبای نور استان مازندران🌹
به مقصد:سیمین شهر استان گلستان🌹🌺
 تاریخ رهاسازی139۷/۱۱/۲۰

_⚀ تعداد مربی (۹ ) نفر🔒❤

_  ⚀تعداد کبوترها ( ۷۲)عدد 🔒

تعداد کبوتر برگشتی  (۶۱ )

اعلام نتیجه مسابقه:محاسبه سرعت پرنده متر بردقیقه میباشد🏅.  ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⏬⏬🔔🔔🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
^^^^^______^^^_______
🏆🏆🏆🏆🏆
1_ مقام اول جناب آقای قربان محمد قوشه زاده باسرعت پرنده(۵۵.۲۲)🏆🏆🏆
۲.مقام دوم جناب آقای نازمحمد کر باسرعت پرنده(۵۵.۱۵)🏆🏆
۳.مقام سوم جناب آقای عبدالخالق مسعودی باسرعت پرنده(۵۳.۲۸)🏆
۴.مقام چهارم جناب آقای حمزه آتابای با سرعت پرنده(۵۱.۵۱)🎖
۵.مقام پنجم جناب آقای ستار اسلامی با سرعت پرنده(۴۵km)🎖
۶.مقام ششم جناب اقای جلال یارعلی با سرعت پرنده(۴۲.۵۷)🎖
۷.مقام هفتم جناب آقای داوود دوجی با سرعت پرنده(۳۵.۹۲)🎖
۸.مقام هشتم جناب حاج طواق قدس قرجه با سرعت پرنده(۳۴.۱۶)🎖
۹.مقام نهم جناب آقای مسعود ایری با سرعت پرنده(۲۲.۵۶)🎖
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
باآرزوی موفقیت برای تک تک دوستان ومربیان زحمتکش🎖🏆
داوران رها سازی عبدالطیف ایمری واحمدریگی(رخشانی)
_****____^^^^_______***___
ازتمامی دوستان و سروران عزیز که مارا در امر اجرای این مسابقه یاری کردند بخصوص جناب آقای حسن میرشکار وآقای هادی میرشکار وقهرمان محمدنامور ازباشگاه امیرآباد کمال تشکر داریم از طرف اتحاد باشگاهای گلستان. 


با تشکر از سایت باشگاه ایران  http://www.irpipa.ir