اخبار مربوط به مسابقات

مسابقه 200 کیلومتر  هوایی- باشگاه کبوتران مسابقه‌ای قلب اصفهان

بسمه تعالی
باشگاه کبوتران مسابقه‌ای قلب اصفهان  برگزار میکند
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊
مسابقه 200 کیلومتر  هوایی از مبدأ نیزار دلیجان به مقصد اصفهان 
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
تحت نظارت داوری اتحادیه باشگاهای ایران در پنج شنبه 1397/11/18  توسط جناب امین لطفی  و با حضور مدیران محترم جناب  زمانی و جناب کیماسی مهر و سریال شدند و در تاریخ  جمعه 1397/11/19  با نظارت داور همراه جناب احسان کاوسی در ساعت  7:20 دقیقه رها سازی شدند
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
در این مسابقه در مجموع 7 نفر از مربیان باشگاه حضور داشتند و تعداد 67 کبوتر ورودی بود و تعداد 44 عدد کبوتر در تایم قانونی مسابقه نشستند که به شرح زیر میباشد
🏆
جناب معصومی نفر اول
25/19 به تایم 10:16:30 
با سرعت 71/12 
🏆
پیمان زادمهر نفر دوم  
3/2 به تایم 10:22:50 
با سرعت 68/27 
🏆
جناب ستار کیانی نفر سوم 
9/9 به تایم 10:24:00 
با سرعت 67/93 
🏆
جناب منصور طاهری نفر چهارم 
15/9 به تایم 10:36:20 
با سرعت 66/35 
🏆
جناب محمد منصوری نفر پنجم
5/2 به تایم 10:36:20 
با سرعت 65/86 
🏆
ناب محمد کدخدایی نفر ششم
5/3 به تایم 10:53:17 
با سرعت 64/95 
  🏆
جناب قربانی هفتمین مربی باشگاه یک پرنده خارج از تایم قانونی برای ایشان نشست
و برای جناب  محمد منصوری هم یک پرنده خارج از تایم نشست

جا دارد بنده مجدداً از کمیته داوری محترم جناب امین لطفی و جناب احسان کاوسی از شهر بروجرد و جناب زمانی مدیریت کلوپ مبارکه و جناب کیماسی مدیریت کلوپ نجف آباد   تشکر و قدر دانی کنم که زحمات باشگاه قلب اصفهان را جهت داوری متحمل شدند 

    خدمت گزار  باشگاه قلب اصفهان 
               پیمان زادمهر

 

باشگاه کبوتران مسابقه ایی قلب اصفهان