اخبار مربوط به مسابقات

فراخان برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت

بنام خدا🕋

موضوع : فراخوان برای شرکت درمسابقات پنجمین دوره باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان جیرفت

ب شرح ذیل میباشد

مسابقه اول ۲۳۰ کیلومتر هوای،از سیرجان ب جیرفت انشالا

مسابقه دوم ۳۳۰ کیلومتر هوای از شهربابک به جیرفت انشالا

مسابقه سوم ۵۰۰ کیلومتر هوای از ابرکوه یزد،ب،جیرفت انشالا

مسابقه چهارم ۷۰۰ کیلومتر هوای از شهر رضا اصفهان ب جیرفت انشالا

 و انشالا برای رکوردگیری مسافت بلند،۱۰۰۰ کیلومتر هوای،از الیگودرز لرستان ب جیرفت مبلغ ورودی،برای شرکت کنندها ۳۰۰ هزارتومان ب اضافه ۱۰۰ هزارتومان حق عضویت جمعا ب مبلغ ۴۰۰ هزار تومان میباشد،

برای،اعضای،باشگاه ک ب هر دلیلی،در مسابقات شرکت نمیکنند،حق عضویت ماهیانه مبلغ ۱۰ تومان میباشد،ک سالیانه میشود،۱۲۰ هزارتومان میتوانند،پرداخت کنند

اخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات تا مورخ ۱۳۹۸/۶/۱ یکم شهریور هزارو سیصدو نودو هشت میباشد✌

برای هماهنگی بیشتر به مدیرت باشگاه اقای،علی،اعظمی،رجوع شود لازم بذکر است مسیر مسابقه فوق برای اولین سال هست ک از این مسیر برای مسابقات توسط، کمیته فنی و مدیرت باشگاه طراحی،و انتخاب شده هست ب همین دلیل در طول مسابقات امکان چند،کیلومتر بیشتر یا کمتر شدن در نقطهای رهاسازی،را توسط،کمیته فنی،و مدیرت را امکان دارد .

با ارزوی موفقیت همه عزیزان در باشگاه جیرفت و دیگر مربیان در مسابقات جاری از ایزد،منان را داریم .🤲

علی اعظمی خدمتگزار باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت🙏💐