بخش اخبــار اتحادیه کبوتران مسابقه ایران

مسابقه بین المللی بارسلونا 2017

برنده بین المللی مسابقه بارسلونا 2017 آقای Roks Leon از هلند.

کبوتر آقای Roks Leon از هلند که توانست مسافت 1148.18 km مسابقه بارسلونا را با سرعت  53 کیلومتر در ساعت 12.58 روز دوم پرواز کند.
جالب است بدانید که برنده بین المللی مسابقه بارسلونا امسال یک کبوتر نر هفت ساله می باشد!!!!
این کبوتر از نژاد کبوتران آقای لئو کوترس از هلند می باشد.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنده ملی فرانسه، مسابقه بارسلونا 2017، آقایان Ungerer Fred & Yannick،

کبوتر لافت Ungerer Fred & Yannick از فرانسه که توانست مسافت 955.224 km را با متوسط سرعت 48کیلومتر در ساعت پرواز کند و در ساعت 11.08 دقیقه روز دوم بنشیند.