بخش اخبــار اتحادیه کبوتران مسابقه ایران

مسابقه بین المللی ناربون فرانسه

کبوتر مسابقه IRAN:
جمعه ۲۸ جولای مسابقه بین المللی ناربون فرانسه راس ساعت ۰۶:۴۵ دقیقه آزاد سازی کبوتران انجام شد.تعداد ۱۸، پرنده در تاریخ ۱۷ جولای دوشنبه تحویل سبد مسابقه داده شده بود. 

قهرمانها به شرح زیر میباشند:

آقای N.Van.Den Hurk از هلند در رده پرندگان یکساله روز شنبه ساعت ۱۹:۳۲:۵۰ با کبوتر قهرمان مسافت ۹۷۷.۴۶۵ کیلومتر را با سرعت ۱۲۷۳.۰۱ متر در دقیقه پا زد.

آقای باتنبرگ ون ده مروه از هلند در رده پرندگان یکساله روز جمعه ساعت ۱۹:۳۱:۵۵ با کبوتر قهرمان مسافت ۹۶۳.۸۵۲ کیلومتر را با سرعت ۱۲۵۶.۷۹ متر در دقیقه طی کرد. 

آقای Coupin Jean Yves از فرانسه در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۱۷:۳۰:۰۰ با کبوتر قهرمان مسافت ۷۹۲.۵۱۰ کیلومتر را با سرعت ۱۲۲۸.۷۰ متر در دقیقه پازد.

از فرانسه آقا و خانم Gasser Jacky و Silvie در رده پرنده یکساله شرکت کردند که پرنده قهرمان روز جمعه ساعت ۱۶:۴۵:۴۵ مسافت ۷۳۸.۴۴۶ کیلومتر را با سرعت ۱۲۲۹.۲۱ متر در دقیقه پا زد.

آقای Hunerbin Bernard از بلژیک روز جمعه ساعت ۱۷:۴۱:۴۰ با کبوتر قهرمان در رده پرندگان قدیمی مسافت ۸۴۰.۰۴۴ کیلومتر را با سرعت ۱۲۷۹.۲۵ متر بر دقیقه پا زد.
آقای Steenbergen Stefan از بلژیک در رده پرندگان یکساله روز جمعه ساعت ۱۸:۲۵:۱۰ با کبوتر قهرمان مسافت ۸۷۹.۸۹۴ کیلومتر را با سرعت ۱۲۵۶.۶۹ متر بر دقیقه پا زد.

 

در پایان این مسابقه تعداد ۴،۲۰۳ پرنده موفق شدند تا خود را به لانه برسانند.

 

قهرمان و رکورد دار بروزز تبریز به گلستان و آزاد شهر و حومه 1400/8/13 ادامه
جشن اختتامیه مسابقات سال 1399 باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جیرفت 1400/6/28 ادامه
قهرمان و رکودرا مسافت بلند استان کرمان 1399/5/3 ادامه
کسب مقام اول مسابقات ملی بارسلون در کشور هلند - ویم مولر 1398/4/31 ادامه
چگونه یک کبوتردار قهرمان می شود ؟؟؟؟ 1398/4/30 ادامه
چرا حملات پرنده‌ها به انسان‌ها رو به افزایش است؟ 1398/4/30 ادامه
کبوتر مست، پرنده سال نيوزيلند شد 1398/4/30 ادامه
گزارش جدید ترین و دقیق ترین اخبار از پرداخت مطالبات  برانکو   1398/3/20 ادامه
فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 1398/1/12 ادامه
واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد بهمن 1397 1397/11/13 ادامه
1234