بخش اخبــار اتحادیه کبوتران مسابقه ایران

جمعه ۴ اگوست مسابقه بین المللی پیرپنیان فرانسه

جمعه ۴ اگوست مسابقه بین المللی پیرپنیان فرانسه راس ساعت ۰۷:۰۰ آزاد سازی کبوتران انجام شد.تعداد ۱۴،۹۳۰ پرنده در تاریخ دوشنبه ۳۱ جولای تحویل سبد مسابقه داده شده بودند. 

قهرمانها به شرح زیر میباشند:

آقای Woord Pieter از هلند در رده پرندگان قدیمی روز شنبه ساعت ۰۱:۲۷:۴۱ با کبوتر قهرمان مسافت ۱۱۳۵.۱۸ کیلومتر را با سرعت ۱۲۲۹.۸۸ متر در دقیقه پا زد.

آقای یله یلما از هلند در رده پرندگان قدیمی روز شنبه ساعت ۰۲:۴۶:۲۴ با کبوتر قهرمان مسافت  ۱۱۱۴.۲۳۱ کیلومتر را با سرعت ۱۲۰۷.۱۸ متر در دقیقه طی کرد. 

آقای Dirk and Elitsa veldhuis از هلند در رده پرندگان قدیمی روز شنبه ساعت ۰۲:۳۵:۴۰ با کبوتر قهرمان مسافت ۱۰۹۲.۸۴۷ کیلومتر را با سرعت ۱۱۸۴.۰۲ متر در دقیقه پا زد.

آقای J.Pottgens از هلند در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۲۰:۲۲:۰۱ با کبوتر قهرمان مسافت ۹۴۹.۴۱۷ را با سرعت ۱۱۸۳.۷۹ متر در دقیقه پا زد.

آقای A. Saarloos and Zoon از هلند در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۲۱:۳۸:۴۰ با کبوتر قهرمان مسافت ۱۰۲۵.۲۴۹ کیلومتر را با سرعت ۱۱۶۶.۸۲ متر در دقیقه پا زد.

آقای Vincent Vork از هلند در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۲۳:۳۸:۱۲ با پرنده قهرمان  مسافت ۱۰۷۲.۴۳۰ کیلومتر را با سرعت ۱۱۶۱.۹۰ متر در دقیقه پا زد.

آقای Gilbert Mark از انگلیس روز شنبه ساعت ۱۳:۱۴:۱۰ با کبوتر قهرمان در رده پرندگان قدیمی مسافت ۱۰۲۰.۹۱۱ کیلومتر را با سرعت ۷۱۲.۸۴۴ متر بر دقیقه پا زد.

آقای Freialdenhofen and sons از آلمان در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۲۰:۵۴:۳۲ با کبوتر قهرمان مسافت ۹۵۷.۸۴۱ کیلومتر را با سرعت ۱۱۴۷.۷۶ 
متر بر دقیقه پا زد.

آقای Weishaar Bernard از فرانسه در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۱۸:۲۲:۱۳ با کبوتر قهرمان مسافت ۷۹۲.۰۴۲ کیلومتر را با سرعت ۱۱۶۰.۹۸ متر در دقیقه پا زد.

آقایان Ran Stijin and Jeroen از بلژیک در رده پرندگان قدیمی روز جمعه ساعت ۲۰:۳۶:۲۷ با کبوتر قهرمان مسافت ۹۳۵.۰۸۶ کیلومتر را با سرعت ۱۱۴۵.۳۱ متر در دقیقه پا زد.

 

قهرمان و رکورد دار بروزز تبریز به گلستان و آزاد شهر و حومه 1400/8/13 ادامه
جشن اختتامیه مسابقات سال 1399 باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جیرفت 1400/6/28 ادامه
قهرمان و رکودرا مسافت بلند استان کرمان 1399/5/3 ادامه
کسب مقام اول مسابقات ملی بارسلون در کشور هلند - ویم مولر 1398/4/31 ادامه
چگونه یک کبوتردار قهرمان می شود ؟؟؟؟ 1398/4/30 ادامه
چرا حملات پرنده‌ها به انسان‌ها رو به افزایش است؟ 1398/4/30 ادامه
کبوتر مست، پرنده سال نيوزيلند شد 1398/4/30 ادامه
گزارش جدید ترین و دقیق ترین اخبار از پرداخت مطالبات  برانکو   1398/3/20 ادامه
فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 1398/1/12 ادامه
واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد بهمن 1397 1397/11/13 ادامه
1234