بخش اخبــار انجمن کبوتران مسابقه ایران

آخرین دوره مسابقات امسال، مسابقات ملی چهارمین دوره Chateauroux فرانسه

آخرین دوره مسابقات امسال، مسابقات ملی چهارمین دوره Chateauroux فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی روز یکشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در ساعت ۰۸:۱۵ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۱۳،۹۶۲

کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۰۷ سپتامبر ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. 

قهرمان مسابقه Chateaoroux در مقطع پرندگان جوانه Visschers and Zoon از بلژیک بود که پرنده قهرمان همان روز مسافت ۵۴۵.۲۷۴ کیلومتر با سرعت ۱۴۹۴.۳۸ متر در دقیقه در ساعت ۱۴:۱۹:۵۳ به وقت

محلی پا زد.

 

آخرین دوره مسابقات امسال، مسابقات ملی چهارمین دوره Chateauroux فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی روز یکشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در ساعت ۰۸:۱۵ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۱۳،۹۶۲ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۰۷ سپتامبر ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. 

قهرمان مسابقه Chateaoroux چهارمین دوره در مقطع پرندگان قدیمی وان دی پول از بلژیک بود که پرنده قهرمان همان روز مسافت ۵۱۷.۲۱۶ کیلومتر با سرعت ۱۴۹۷.۹۴ متر در دقیقه در ساعت ۱۴:۰۰:۱۷ به

وقت محلی پا زد.

قهرمان و رکودرا مسافت بلند استان کرمان 1399/5/3 ادامه
کسب مقام اول مسابقات ملی بارسلون در کشور هلند - ویم مولر 1398/4/31 ادامه
چگونه یک کبوتردار قهرمان می شود ؟؟؟؟ 1398/4/30 ادامه
چرا حملات پرنده‌ها به انسان‌ها رو به افزایش است؟ 1398/4/30 ادامه
کبوتر مست، پرنده سال نیوزیلند شد 1398/4/30 ادامه
گزارش جدید ترین و دقیق ترین اخبار از پرداخت مطالبات  برانکو   1398/3/20 ادامه
فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 1398/1/12 ادامه
واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد بهمن 1397 1397/11/13 ادامه
باشگاه دوستان ( مسجد سلیمان ) - مراسم تعیین مدیریت جدید باشگاه 1397/10/19 ادامه
نامه ایی به برای فدراسیون ورزش و جوانان استان گلستان 1397/10/13 ادامه
1234