بخش اخبــار انجمن کبوتران مسابقه ایران

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه

 

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه در روز دوشنبه ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ در ساعت ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۲۵،۷۷۴ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Chatroux lll در مقطع پرندگان قدیمی Steveninck Benny از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۵۰۶.۸۱ کیلومتر با سرعت ۱۳۸۵.۲۳ متر در دقیقه در ساعت ۱۳:۳۵:۵۲ به وقت محلی پا زد.

 

 

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه در روز دوشنبه ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ در ساعت ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۲۵،۷۷۴ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Chatroux lll در مقطع پرندگان یکساله Saudoyez kevin از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۴۳۳.۶۷۳ کیلومتر با سرعت ۱۳۸۱.۷۱ متر در دقیقه در ساعت ۱۲:۴۳:۵۲ به وقت محلی پا زد.

 

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه در روز دوشنبه ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ در ساعت ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۲۵،۷۷۴ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Chatroux lll در مقطع پرندگان جوانه (زیر یک سال) Allemeesch از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۴۷۵.۴۶۳ کیلومتر با سرعت ۱۴۰۴.۹۶ متر در دقیقه در ساعت ۱۳:۰۸:۲۵ به وقت محلی پا زد.

فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 1398/1/12 ادامه
واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد بهمن 1397 1397/11/13 ادامه
باشگاه دوستان ( مسجد سلیمان ) - مراسم تعیین مدیریت جدید باشگاه 1397/10/19 ادامه
نامه ایی به برای فدراسیون ورزش و جوانان استان گلستان 1397/10/13 ادامه
اسامی مربیانی که در باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق ثبت نام کردند 1397/10/9 ادامه
سومین دوره مسابقات باشگاه های اتحاد نخلستان جنوب شرق 1397/10/9 ادامه
مسابقات ملی Brouges I فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی 26 مه 2018 1397/3/12 ادامه
مسابقات ملی Brouges I فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی 1397/3/12 ادامه
افتتاحیه باشگاه کبوتران مسابقه ای گلستان امیر آباد گرگان و حومه 1397/1/22 ادامه
اولین دوره مسابقات پل فهیلان و حومه 1396 1396/11/9 ادامه
123