سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای سیرجان

مدیر باشگاه : حسن نورمندی
شماره تماس مدیر : 09139458362
سال تاسیس : 1397
آدرس : سیرجان
کد باشگاه : ir-krm-1136
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

اسامی باشگاه کبوتران نامه برسیرجان
1️⃣حسن نورمندی۰۹۱۳۹۴۵۸۳۶۲
2️⃣هادی محمودآبادی
3️⃣علی محمودآبادی
4️⃣مهدی محمودآبادی
5️⃣مهدی محمودآبادی
6️⃣سهیل ادیب
7️⃣مهدی محمودآبادی
8️⃣هاشم مردان
9️⃣هادی جمالی
0️⃣1️⃣علیرضامحمودآبادی
1️⃣1️⃣هادی خازن
2️⃣1️⃣رضارنجبر
3️⃣1️⃣ابراهیم اباذری
4️⃣1️⃣امیرنصرت آبادی
5️⃣1️⃣رضااکوان
6️⃣1️⃣منصورمحمودآبادی
7️⃣1️⃣مصطفی خوارزمی
8️⃣1️⃣ابوالفضل مهیاپور
9️⃣1️⃣رضاانوشیروان
0️⃣2️⃣حامددراشی
1️⃣2️⃣امین نادری
2️⃣2️⃣محمدمهیاپور
3️⃣2️⃣صادق اسکندری
4️⃣2️⃣علیرضامحمودآبادی محمدرضا