سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ستارگان مینودشت

مدیر باشگاه : بهروز فسنقری
شماره تماس مدیر : 09367425903
سال تاسیس : 1399
آدرس : مینودشت
کد باشگاه : ir-gol-1179
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

۱ بهروز فسنقری             مدیر              ۰۹۳۶۷۴۲۵۹۰۳


۲ سید طاهر حسینی         معاون          ۰۹۱۱۶۴۴۱۷۸۱


۳ فرهاد شاه بیکی        امور مالی         ۰۹۱۱۱۷۹۴۵۱۳


۴ حسینعلی ابراهیمی زاده                    ۰۹۱۱۹۷۴۹۳۷۶

۵ حسین هلاکو                                    ۰۹۱۱۳۷۴۰۲۸۶


۶ ابراهیم اربابی                                   ۰۹۳۶۸۰۵۰۱۲۲


۷ یوسفعلی پودینه                               ۰۹۱۱۷۶۷۶۰۵۷

۸ محمد فدایی                                    ۰۹۱۱۴۵۱۲۵۳۰


۹ مجید وفاداری                                  ۰۹۱۱۱۷۹۵۸۲۹


۱۰ امیر حمزه پورمند                            ۰۹۱۱۹۷۲۹۲۱۱


۱۱ محسن شاه بیکی                             ۰۹۱۲۸۴۳۳۶۸۲


۱۲ میلاد جهان تیغ                               ۰۹۱۱۹۷۹۲۳۸۳


۱۳ محمد روشن آسا                             ۰۹۱۱۹۹۷۹۳۰۱


۱۴ محمد سعادتی                                ۰۹۰۱۴۱۰۷۴۱۶


۱۵ محمود سرایلو                                ۰۹۱۱۹۶۱۳۵۱۹


۱۶ رضا آچشک                                    ۰۹۱۲۲۸۷۱۹۹۴


۱۷ محسن سید زایی                            ۰۹۳۸۹۷۶۰۲۷۶


۱۸ سید علی اکبری                              ۰۹۳۹۳۷۴۴۹۹۲


۱۹ رضا مشهدی                                  ۰۹۳۷۴۸۰۶۶۸۴


۲۰ حمزه اصغریان                               ۰۹۱۱۹۷۲۹۴۵۲


۲۱ روح الله تکر                                  ۰۹۳۷۱۷۴۳۶۴۹


۲۲ سید علی رضا شرفی                      ۰۹۳۸۹۰۵۰۵۴۵


۲۳ عباس الله صوفی                           ۰۹۱۱۵۲۴۰۲۳۱


با تشکر از اتحادیه باشگاهای ایران