سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای دهلران

مدیر باشگاه : امیر میری
شماره تماس مدیر : 09189425778
سال تاسیس : 1400
آدرس : دهلران
کد باشگاه : ir-ilam-1208
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی

لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای دهلران
۱.مدیریت باشگاه
 ( امیر میری 09189425778)
2.محمود جادری زاده    
3.یونس میرزایی فرید  
4.مصطفی میری       
5.محسن رحمتی پور  
6.جعفر ولی نژاد         
7.احسان محمدی          
8.حسین مفروند         
9.روح اله رنجبر       
10.علی ملکشاهی      
11.کامران قاسمی      
12.فریداله اسماعیلی   
13.فیروز بختی        
14.محسن رضایی     
15.عباس احمدی       
16.علیرضا ایمانی     
17.حسن نوری         
18.سعید آزادی         
19.مهدی صیدی       
20.محمود دیناروند    
21.علی آقایی          
22.صادق شیخی      
23.حسین کایدخورده
24.مهدی میرعباسی
25.منتظرغلامیخواه
26.مهدی بالوی