سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسافتی مرکزی شهرستان منوجان

مدیر باشگاه : سعید سالاری
شماره تماس مدیر : 09103290556
سال تاسیس : 1400
آدرس : منوجات
کد باشگاه : ir-krm-1212
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی
موضوع رای گیری انتخاب مدیر باشگاه کبوتران مسافتی مرکزی شهرستان منوجان

با یاری خداوند متعال در مورخه1400/03/27با حضور تمامی اعضاء باشگاه رای گیری انتخاب مدیر انجام شد و جناب آقای سعید سالاری ب عنوان مدیر باشگاه کبوتران مسافتی مرکزی منوجان انتخاب شدند.
اسامی مسابقه دهندگان ب شرح ذیل میباشد:
مدیر:
سعید سالاری:09103290556

اعضاء
۱_امیر حسین براهویی۰۹۳۷۶۷۵۶۴۲۸
۲-محمد جواد اعتماد زاده۰۹۳۳۳۱۸۱۳۴۳
۳-وحید اکبرپور۰۹۰۳۲۱۵۶۵۰۲
۴-نیما صادقی۰۹۱۳۶۹۹۳۹۸۷
۵-سلمان جوشن پور۰۹۱۴۰۳۷۳۶۳۳
۶-یاسین جداوی۰۹۳۰۲۱۱۷۵۸۹
۷-علی جهانی۰۹۳۳۶۳۱۶۰۴۴
۸-محمد اوژند۰۹۳۰۱۸۸۲۳۶۳
۹-احسان رهبان۰۹۳۸۳۰۲۸۷۶۵
۱۰-اسماعیل نوشادی۰۹۰۳۳۵۴۲۴۸۸
۱۱-علی خاندل۰۹۰۱۹۸۶۶۱۸۱
۱۲-حمید زارعی۰۹۳۳۸۵۶۳۱۰۶
۱۳-کورش دادخدایی۰۹۰۲۴۱۲۱۷۹۴
۱۴-مسلم جداوی۰۹۳۵۹۵۱۸۱۳۶
۱۵-میلاد جوشن پور۰۹۳۶۶۵۸۶۷۸۴
۱۶-علیرضا جوشن پور۰۹۹۱۵۴۴۶۸۹۳
۱۷-سیام درویشی۰۹۱۳۲۴۹۷۹۱۶
۱۸-سعید چمنی۰۹۰۲۳۳۷۰۴۹۴