سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( بندر ترکمن)

مدیر باشگاه : رحمت الله پورغار
شماره تماس مدیر : 09928787213
سال تاسیس : 1400
آدرس : بندر ترکمن
کد باشگاه : ir-gol-1216
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( بندر ترکمن)
سال تاسیس ۱۴۰۰
مدیریت باشگاه :
رحمت الله پورغار  09928787213
_____

1_ بهنام ایری 09118679187

2_ آنه محمد قزل 09119717509  

3_ مراد ریاحی 09117282446

4_  محمد کوثری  09371539668

5_ محمد رضوان قزل

6_  کمال زاودی 09358524566

7_ خلیل ایری  09118685839

8_  حکیم قلی کمی  09111786890

9_ احمد ساریخانی 09385571943

10_ حلیم یلقی 09118700244

11_ بایرام محمد کر 09119750702

12_ عبدالمنان قره جه 09395675260

13_ رضا خواجه 09112788807

14_ رشید ریاحی 09382183202

15_  یوسف قوجاقی 09119707057

16_ علیرضا حنفی 09039061559

17_ فریدون اخوندی 09119750927

18_ بهروز بگنجی 09119751632

باتشکر از اتحادیه باشگاهای ایران prpu.ir