بخش اخبــار اتحادیه کبوتران مسابقه ایران

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه

 

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه در روز دوشنبه ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ در ساعت ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۲۵،۷۷۴ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Chatroux lll در مقطع پرندگان قدیمی Steveninck Benny از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۵۰۶.۸۱ کیلومتر با سرعت ۱۳۸۵.۲۳ متر در دقیقه در ساعت ۱۳:۳۵:۵۲ به وقت محلی پا زد.

 

 

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه در روز دوشنبه ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ در ساعت ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۲۵،۷۷۴ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Chatroux lll در مقطع پرندگان یکساله Saudoyez kevin از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۴۳۳.۶۷۳ کیلومتر با سرعت ۱۳۸۱.۷۱ متر در دقیقه در ساعت ۱۲:۴۳:۵۲ به وقت محلی پا زد.

 

مسابقات ملی Chatroux lll فرانسه در روز دوشنبه ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ در ساعت ۰۷:۳۰ صبح رهاسازی انجام شد. تعداد ۲۵،۷۷۴ کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۷ تحویل سبد مسابقه داده شده بود. قهرمان مسابقه Chatroux lll در مقطع پرندگان جوانه (زیر یک سال) Allemeesch از بلژیک بود که پرنده قهرمان مسافت ۴۷۵.۴۶۳ کیلومتر با سرعت ۱۴۰۴.۹۶ متر در دقیقه در ساعت ۱۳:۰۸:۲۵ به وقت محلی پا زد.

قهرمان و رکورد دار بروزز تبریز به گلستان و آزاد شهر و حومه 1400/8/13 ادامه
جشن اختتامیه مسابقات سال 1399 باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جیرفت 1400/6/28 ادامه
قهرمان و رکودرا مسافت بلند استان کرمان 1399/5/3 ادامه
کسب مقام اول مسابقات ملی بارسلون در کشور هلند - ویم مولر 1398/4/31 ادامه
چگونه یک کبوتردار قهرمان می شود ؟؟؟؟ 1398/4/30 ادامه
چرا حملات پرنده‌ها به انسان‌ها رو به افزایش است؟ 1398/4/30 ادامه
کبوتر مست، پرنده سال نيوزيلند شد 1398/4/30 ادامه
گزارش جدید ترین و دقیق ترین اخبار از پرداخت مطالبات  برانکو   1398/3/20 ادامه
فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 1398/1/12 ادامه
واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد بهمن 1397 1397/11/13 ادامه
1234