سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای (درق )

مدیر باشگاه : علی داور پور
شماره تماس مدیر : 09159850951
سال تاسیس : 1397
آدرس : درق
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای (درق *  ) این شهر پر جمعیت ترین شهر خراسان شمالی به غیر از مراکز شهر میباشد. و از تقسیم بندی سیاسی در بخش مرکزی گرمه میباشد. در تلاقی  استانهای گلستان، سمنان میباشد. 

تاسیس: 97/8/14 
____^^^______________

1_ علی داور پور ٠٩١٥٩٨٥٠٩٥١ ( مدیر باشگاه* ) 


2_ مهدی اربابی ٠٩١٥٩٨٥٩٥٩٢

3_ علی تقی زاده ٠٩١٥٥٨٥٤٦٠٢

4_ محمد تقی زاده ٠٩٣٣٦٦١٧٣٤٠( معاون ) 

5_ مصطفی نقی زاده٠٩١٥ ٣٨٥١٣٣٦

6_ احمد خالدار ٠٩١٥٧١٦٦١٣٢

7_ هادی کریمی٠٩٣٠٥٢١٩١٥٧

8_ علی کاظمی ٠٩١٥٨٨٧٤٧٥٦

9_ حسن نجفی ٠٩١٥٣٨٥١٣٣٢

10_ مجتبی حسن زاده٠٩١٥٣٨٥١٣٦٢

11_ مهدی حسن زاده ٠٩٣٩٥٨٢٨٧٧٣

12_ علی حسن زاده ٠٩٣٠٢٥٨١٥٤٣

13_ ابراهیم نقی زاده٠٩٣٥٥١٨٨٧٦٩

14_ مهدی ترشیزی ٠٩١٥٧١٧٩٧٧١

15_ حامد باقری ٩٣٥٣٤٤٤٥٧٦

16_ محمد حسین فخرانی ٠٩٠١٣٤٦٧٦٠١

17_ مجتبی نقی زاده٠٩١٥٩٨٥٨٦٩٧

18_ علیرضا ملاصالحی ٠٩١٥٨٨٧٤٩٧١

19_ عباس قاسم زاده ٠٩١٥٨٨٤٥٧٠٢

20_ مهرداد حضرتی ٠٩٣٨٨١٣٨٥٩٨

با تشکر از اتحادیه باشگاه کبوتران مسابقه PRPU. IR