اخبار مربوط به مسابقات

اتحادیه باشگاهای کبوتران مسافتی استان کرمان 

بنام خدا
به اطلاع
اتحادیه باشگاهای کبوتران مسافتی استان کرمان 
 مربیان و جامعه مسافتی ایران می رساند 

طی جلسه اعضای باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جیرفت در تاریخ 1399/4/7
آقای علی اعظمی به مدت دو سال بعنوان مدیر باشگاه جیرفت با رأی اعضا انتخاب شد

اسامی اعضای باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جیرفت
 

آقایان

1  علی اعظمی 09301694690

2 محمد رضا گروهی

3  مهدی امانی نژاد

4  مهرداد بسیج

5  اسماعیل اعظمی

6  محمد حسین آزاده

7  میلاد میرشاهی

8  حسن سمیعی

9  امید پور کریمی

10  اسماعیل ریسی سیستانی

11  مجید ابراهیمی   

12  حسن قلندر نژاد 

13  درخشان الله وردی

14  محسن کریمی

15  سهیل اقتداری

16  علی اعظمی (ساردو)

17  حمید مرادی

18  امیر حسین اعظمی

19  عادل افشاری

20  بهنام رودباری

21  مهدی زارع

22  اسلام اعظمی

23  میثم بسیج

24  حسین عرب

25  حجت صاحبی

26  محمد فرخی

27  معین روز خوش

28  مهدی امیری

29  علی خواجی

30  وحید شاهرخی

31  جمشید آمیغی

32  محمد علی ایمانی فر

33  یاسر فاریابی

34  محمد حسین بهروز

35  عباس امیرشجاعی

36  روح الله امیری

37  سلمان درینی

38  رسول اسفندیاری

39  علی درینی

 40  مهدی سجادی  

41  محسن خزایی

42  منوچهر رستمی

43  محمد سیدی

44  حسن سهرانی

45  یاسر مظفر زاده

46  میلاد بشکار

47  حسین بامه

48  علی عظیمی

49  صالح صفوی

50  مجتبی بارانی

51  امین مشایخی

52  حسین برموده

53  جواد دارابی

54. احسان سرحدی ریگ آبادی

55  مهران بسیج

56  علی سالاری

57  یاسر بابای

58  سعید سیامکی


با احترام خدمتگزار باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جیرفت 
علی اعظمی💐