سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران

لیست باشگاه های ثبت شده در سامانه

تنها باشگاه های تایید شده و معتبر قابل ثبت در سامانه می باشند


باشگاه کبوتران مسافتی زاگرس ( فلارد )
ir-chb-....
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ارومیه
ir-azgh-1087
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد اهواز
ir-khz-1088
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای لار کهن
ir-khz-1086
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فدلک شوشتر
ir-khz-1085
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای نیریز
ir-fars-1084
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کاشمر
ir-khra-1083
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان آسمان شاهین شهر
ir-esf-1082
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی اتحاد زرند کرمان
ir-krm-1081
1397 ادامه
باشکاه کبوتران مسابقه ای اسمان زاهدان
ir-sib-1080
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اردبیل
ir-Ard-1079
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی میاندو آب ( قوشاچای ) و حومه
ir-azgh-1078
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اردکان ) استان یزد 
ir-yaz-1077
1397 ادامه
✍لیست باشگاه کبوتران مسابقه ای متحدین صفی آباد
ir-khz-1076
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ماهشهر  
ir-khz-1075
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (( دوستان ))
ir-khz-1074
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بافق
ir-yaz-1073
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شوش دانیال
ir-khz-1072
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مبارکه اصفهان 
ir-esf-1071
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان خرم آباد
ir-lrst-1070
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهر حر
ir-kht-1069
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ونوس چابهار وکنارک
ir-bshr-1068
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مراغه
ir-azsh-1067
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ایور
ir-khsh-1066
1397 ادامه
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
ir-khz-1065
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان خرمشهر
ir-khz-1064
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (درق )
ir-khsh-1063
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای خوشعه صنعتی کرد آباد وحومه
ir-ham-1062
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی قلب اصفهان
1397 ادامه
بــاشــگــاه امــیــرابــاد وحــومــه
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی بال طلایی کرمانشاه
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی شمال خوزستان
ir۰۰۰۰۰۰
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان ( مهر ) 
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای عنبر اباد
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان کاکی
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان
ir۰۰۰۰۰۰
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اشکنان )
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میبد اردکان)
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای رودبار جنوب
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت
ir-krm-1050
1394 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اتحاد ایذه )
ir-khz-1049
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رامشیر ) 
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( لارستان مرکزی ) 
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( دلند گلستان ) 
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ( فاتحان شوشتر ) 
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( تایباد خراسان رضویی)_ مشهد مقدس 
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه اتحاد اتحاد ( غرب گنبد )
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی کردآباد وحومه (همدان)
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه شهرستان گناباد
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( مرکزی طبس ) 
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد یمام
ir-gol-1039
1396 ادامه
اسامی باشگاه کبوتران مسابقه ای ( عطالر ) 
ir-gol-1038
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بلقان آباد و حومه
ir-khra-1037
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فجر امید شهرستان رومشکان
ir-lrst-1036
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه مهریز یزد
ir-yaz-1035
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای یزد
ir-yaz-1034
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای درود ( پایتخت طبیعت ایران )
ir-lrst-1033
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ( یامچی )
ir-azsh-1032
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای درود خرم آباد
ir-lrst-1031
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شاهرود
ir-sem-1030
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( قوچان ) 
ir-khra-1029
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای حصارگرمخان ( بجنورد ) 
ir-khsh-1028
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای لوشان
ir-gil-1027
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بردسکن
ir-khra-1026
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (اقلید فارس )
ir-fars-1025
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( زابل )
ir-siba-1024
1393 ادامه
باشگاه اتحاد ( سیمین شهر گلستان )
ir-gol-1023
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( چناران )
ir-khra-1022
1396 ادامه
( متحدین جام ) خراسان رضوی ( تربت جام )
ir-khra-1021
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پل فهلیان و حومه
ir-fars-1020
1396 ادامه
باشگاه کبوتران (مسافتی اباده)
ir-fars-1019
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مسجدسلیمان
ir-khz-1018
1393 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی بندر امام حسن
ir-bsh-1017
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بختگان نی ریز
ir-fars-1016
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ( کرمانشاه)
ir-ker-1015
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( نی ریز )
ir-esf-1014
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رستم و حومه
ir-fars-1013
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رشتخوار ) خراسان رضوی
ir-khra-1012
1393 ادامه
باشگاه ایرانشهر
ir-sem-1011
1393 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (بروجرد)
ir-lo-1010
1394 ادامه
کبوتران مسابقه ای ( فریمان)
ir-khra-1009
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بجنورد (خراسان شمالی)
ir-khsh-1008
1396 ادامه
باشگاه مسابقه ای همدان
ir-ham-1007
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جاجرم
ir-khsh-1006
1396 ادامه
باشگاه کبوتر مسابقه چناران
ir-khr-1004
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای سرخس
ir-khor-1003
1396 ادامه
باشگاه آزادشهر ( گلستان)
ir-gol-1002
1396 ادامه
کبوتران مسابقه ای نگین شهر ( گلستان )
ir-gol-1001
1396 ادامه
باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان
ir-gol-1000
1396 ادامه