سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان خرمشهر

مدیر باشگاه : منصور سلمانی اصل
شماره تماس مدیر : ۰۹۳۳۶۳۴۳۹۱۴
سال تاسیس : 1397
آدرس : خرمشهر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان خرمشهر
۱.حبیب رضاگاه
۲.سعیدسلیمانی
۳.مجیدسبیعی
۴.تمیم سلیمانی
۵.حسن الهی مهر
۶.جعفرحمیدپور
۷.علی اسدی منیخ
۸.سیدعماد مولاپور
۹مجید بچاری
۱۰.ناصرحیدری
۱۱.سید حسن مولاپور
۱۲.خلیل اخوات زاده
۱۳.احمدمجدمی
۱۴.علیرضامیاح پور
۱۵.مصطفی محیسنی
۱۶.حامدجناغون
۱۷.فالح فرحانی
۱۸.حسین جباریان
۱۹.سیدمحمدآل جابر
۲۰.جاسم غزلاوی
۲۱.دایخ شافی
۲۲.کیوان جلیلیان
۲۳.هادی شوشتری
۲۴.حسین عساکره
۲۵.فواداصل محمودی
۲۶.علی جاسمی زاده
۲۷.سیدمحمدهاشمی
۲۸.عادل رابحی
۲۹.حسن ناصری طیب
۳۰.جلیل عسکری
۳۱.جاسم صبوری زاده
۳۲.حیدر صرایفی
۳۳.مهدی سرحانیان
۳۴.حیدرمطوری
۳۵.حسین مطوری
۳۶.علی مطوری
۳۷.حسین لبیب
۳۸.ریاض عبیدپور
۳۹.قادرغانمی
۴۰.منصورسلمانی