سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ایور

مدیر باشگاه : حمزه صادقی
شماره تماس مدیر : 09158844760
سال تاسیس : 1397
آدرس : بجنورد شهرستان گرمه شهر ایور
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

مدیر باشگاه؛
حمزه صادقی .همراه؛۰۹۱۵۸۸۴۴۷۶۰
۰۹۳۳۹۲۶۶۷۷۶

۱. حسن حلاج
۲. محسن باقری
۳. ابوالفضل قاسمی
۴. ابولفضل غیاثیان
۵. محسن نیازی
۶. ابولفضل نیازی
۷. رضا امیری
۸. حسن محمد باقری
۹. جلال حاج طالبی
۱۰. حمید رضا حسن زاده
۱۱. هادی رحیمی
۱۲. علیرضا حاج طالبی
۱۳. امیر غلامی
۱۴. عمران غیاثی
۱۵. هادی خدابنده
۱۶. حسن نجفزاده
۱۷. جلال خواجه
۱۸. جلیل خواجه
۱۹. حسینعلی خواجه
۲۰. عباس خواجه
۲۱. عباس صادقی
۲۲. حمزه صادقی
۲۳. ابوالفضل مهدیزاده
۲۴. علی اقا محمدی