سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای مراغه

مدیر باشگاه : شهرام رضا زاده
شماره تماس مدیر : 09144217561
سال تاسیس : 1397
آدرس : مراغه
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

لیست اعضا :

مدیر : شهرام رضا زاده

معاون : باقر نجفی

مدیر مالی : شهرام رضا زاده

مدیر فنی : امین احمدی

1 - محمد حسین نوبخت

2 - اکبر شادی

3 - جمشید قلبی گشیش

4 - مصطفی نجو محمدی

5 - حسین حسین پور

6 - داریوش حقی

7 - احمد ارجمند

8 - ابراهیم ارجمند

9 - بهمن فیرالافعی

10 - حمید طوعی

11 - حجت رحمانی

12 - داریوش صفایی

13 - رحیم وزید نژاد

14 - جفر پور طالب

15 - بهنام محبی پور

16 - رحیم کریم زاده

17 - امین احمدی