سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ونوس چابهار وکنارک

مدیر باشگاه : فرهادکاشانی
شماره تماس مدیر : 09155491521
سال تاسیس : 1397
آدرس : چابهار وکنارک
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه اي بندر چابهار وکنارک

باشگاه کبوتران مسابقه اي بندر چابهار وکنارک

لیست اعضا :

۱.فرهادکاشانی (مدیر باشگاه)         ‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                    ۲.هادی سراوانی                                                      ۳.محسن احمدی                                                      ۴.عبدالله شهریاری                                              ۵.امیرحسین کاشانی      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                      ۶.محمدرضا کاشانی
۷.امین اریان فر
۸.محمدسعادت نیا
۹.میلاد گرگی
۱۰.محمدسارانی
۱۱- محمد رضا عباسی
۱۲.یاسین شهریاری
۱۳_ حامد سنجرانی
۱۴.ایمان شهرکی
۱۵.حسن شهرکی
۱۶.افشین شهرکی
۱۷.مهدی حسن زاده
۱۸_ مجتبی سرگزی
۱۹.مجید نورزایی
۲۰.جوادشکوهی
۲۱.حسن بارانی
۲۲.علیرضا جهانتیغ
۲۳.رضا یاورپناه
۲۴.مسعود کیخا
۲۵.عزیزالله سرگلزایی
۲۶.مجتبی سنچولی
۲۷.عباس شیخ ویسی
۲۸.حاج حسن نیازی
۲۹.محمد عطایی

۳۰-عبدالباسط ریگی