سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای مبارکه اصفهان 

مدیر باشگاه : عبدالله زمانی
شماره تماس مدیر : 09137286167
سال تاسیس : 1395
آدرس : مبارکه اصفهان
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای مبارکه اصفهان 
مدیر باشگاه: عبدالله زمانی 
۰۹۱۳۷۲۸۶۱۶۷
کمتیه مالی..حسن مشحوتی 
کمیته فنی..حمزه ناظریان ومجتبی یوسفی
مصطفی یوسفی،
مجتبی یوسفی،
حمزه نظریان،
علی کاظمی
،امیر حسین مختاری
،قدرت الله شفیعی
،ذبیح الله شفی.
عی،محمد رضا قربانی
،مرتضی شفیعی
،علی نظریان
،سید محمد دانش،
حیدر حیدری،
قاسم ترابی
،قدرت الله خالوزاده
،محمد ترابی،
حجت الله اکبری
،نصرالله خادمی
،عبدالله خاکسار
،حمید احمدپور
،حسن مشحوتی
،عبدالله زمانی