سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای شوش دانیال

مدیر باشگاه : ایمان سگوند
شماره تماس مدیر : 09165285515
سال تاسیس : 1397
آدرس : شوش دانیال
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

۱ مسعود کعب عمیر 
۲ رحیم خنیفر 
۳ سجاد محمدی
۴ وحید صالحی 
۵ حاج مجید سگوند 
۶ ایمان سگوند
۷ هادی نیک نظر
۸ سعید منصوری
۹ حاج حسین آل کثیر
۱۰ طالب منصوری
۱۱ سید احمد موسوی
۱۲ محمد نعامی
۱۳ علی امیدی 
۱۴ مجید چنانی وحدت
۱۵ رسول چنانی
۱۶ امین منصوری 
۱۷ محمد دیناروند
۱۸ صادق عبدالخانی
۱۹ سید محمد نجاتیان
۲۰ ناجی چنانی
۲۱ محمد دانش
۲۲ جواد سرخه
۲۳ بشیر مستور 
۲۴ علی فتحی
۲۵ مهدی دیناروند ابو عقیل
۲۶ میلاد چعب
۲۷ ناصر زرافشان
۲۸ دکتر میثم نظر پور
۲۹ علی سگوند
۳۰ حسین سعدی
۳۱ محمد خنیفر
۳۲ علی زبیدی
۳۳ علی چنانی
۳۴ محمد احمدی تبار
۳۵ سعید مسحنه
۳۶ مهدی آل کثیر
۳۷ رضا احمدی
۳۸ خالد عبدالخانی
۳۹ سعید دیناری 
۴۰ سهراب تلاج
۴۱ طارق منصوری
۴۲ مرتضی ضمدی
۴۳ یعقوب خنیفر

با آرزوی موفقیت برای تمام مربیان و پرورش دهندگان  پرنده مسافتی  کشور عزیزمان ایران 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹