سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ماهشهر  

مدیر باشگاه : قادر آلبوغبیش
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : ماهشهر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

۱.مدیر باشگاه.    قادر آلبوغبیش.
۲.محسن غبیشاوی 
۳.غلامرضا عساکره
۴.سعیدعبادی
۵.صالح آلبوغبیش 
۶. موسی عساکره 
۷. نادرغبیشاوی
۸.مسعودشلیشی
۹.محمدادریس نژاد 
۱۰.کمیل غبیشاوی 
۱۱.محمدکاهنی
۱۲.جهاد بنی رشید