سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اردکان ) استان یزد 

مدیر باشگاه : حسن ابویی
شماره تماس مدیر : 09136701194
سال تاسیس : 1397
آدرس : اردکان
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

مدیر خدمتگزاری باشگاه اقای :

1_ حسن ابویی
🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹
__^^^^^^_________________

2_ حسن فتاحی ۰۹۱۳۹۶۷۷۰۸۹
🌷🌷🍀🌷🌷

3_ ابولفضل محمودی
 ۰۹۱۳۸۵۱۸۸۲۰
🌷🌷🌷🌷🌷
4_ امیر ثقفی ۰۹۳۶۱۲۰۹۴۹۳
🌹🌹🌹🌹🌹

5_ عباس محمدی ۰۹۱۴۰۷۰۲۴۸۷
💐💐💐💐💐

6_ علی قاسمی ۰۹۱۳۲۵۳۴۷۲۹
🌸🌸🌸🌸

7_ علیرضا تاج آبادی ۰۹۱۳۰۷۲۳۹۱۹
🌺🌺🌺🌺

8_ محمد زوری ۰۹۲۱۷۲۴۷۵۱۸
🌸🌸🌸🌸

9_ محمد میر ابوالحسنی
 ۰۹۱۳۷۲۳۷۴۴۳
🌹🌹🌹

11_ یوسف افخمی ۰۹۹۰۰۳۸۱۹۶۱
🌹🌹🌹

12_ سجاد ستاری ۰۹۳۳۸۲۷۸۷۶۱🌹🌹


13_حامد عادلزاده🌹🌹 ۰۹۰۳۴۵۳۴۷۳۸

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

با تشکر از اتحادیه باشگاه کبوتران مسابقه ای ( Purpu )