سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اردبیل

مدیر باشگاه : عبدالکریم جباری
شماره تماس مدیر : 09141529038
سال تاسیس : 1397
آدرس : اردبیل
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بنام خدا 

لیست اعضا باشگاه فرهنگی ورزشی استان اردبیل                

۱-کریم جباری 
۲-بهروز گل محمدی
۳-علی پرسیاوش
۴-حمید رضا پور اسدی
۵-سید عیسی موسوی 
۶-ارش وظیفه
۷-شهرام میکاییلی
۸-اصغر نظری
۹-کاظم اسکندرزاده
۱۰-رامین عبداللهی
۱۱-حمید جباری
۱۲-اکبر نظری 
۱۳-خدایار عبادی
۱۴-رسول نعمتی
۱۵-مهدی کلامی
۱۶-حاتم گل دده 
۱۷-حامد باباپور
۱۸-جمال باقی زاده
۱۹- مهدی پور رضا
۲۰-محمد عباس زاده 
۲۱-سعید غفارپور برزگر
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

اعضا هییت مدیره : 
۱- کریم جباری عضو هییت مدیره و مدیر باشگاه۰۹۱۴۱۵۲۹۰۳۸  
۲- علی پرسیاوش عضو هییت مدیره و معاون باشگاه 
۳- سیامک بختیاری عضو هییت مدیره و مدیر مالی 
۴- حمیدرضا پور اسدی عضو هییت مدیره 
۵- بهروز گل محمدی عضو هییت مدیره