سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشکاه کبوتران مسابقه ای اسمان زاهدان

مدیر باشگاه : مجتبی اتحادی
شماره تماس مدیر : 09037083098
سال تاسیس : 1397
آدرس : زاهدان
درباره باشگاه :

باشکاه کبوتران مسابقه اي اسمان زاهدان

لیست اعضا :

اسامی اعضاباشکاه کبوتران مسابقه ای اسمان زاهدان
۱.مجتبی اتحادی
۲.احسان علی احمدی
۳.امیرقربانی
۴.احمد گرگیج
۵.حبیب درویشی
۶.حسین بولاغ
۷.حمزه اصغریان
۸.جمشید سعادتمند
۹.محمدسعادتمند
۱۰.صادق محمد دوست
۱۱.ابوالفضل رهدار
۱۲.علی حیدری
۱۳.رحیم ریگی
۱۴.احمدکریمی
۱۵.سعید اقایی
۱۶.علی براهویی
۱۷.سلیم براهویی
۱۸.مرتضی اتحادی
۱۹.علی شهرکی
۲۰.علی شاهبیگی                                                                   ۲۱.محمدمیر