سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشکاه کبوتران مسابقه ای اسمان زاهدان

مدیر باشگاه : مجتبی اتحادی
شماره تماس مدیر : 09037083098
سال تاسیس : 1397
آدرس : زاهدان
درباره باشگاه :

باشکاه کبوتران مسابقه اي اسمان زاهدان

لیست اعضا :

اسامی اعضاباشکاه کبوتران مسابقه ای اسمان زاهدان
۱.مجتبی اتحادی
۲.احمد لالینی
۳.امیرقربانی
۴.حسین شهرکی
۵.حبیب درویشی
۶.حسین بولاغ
۷.حمزه اصغریان
۸.حمید پارسا
۹.میثم ارباب
۱۰.صادق محمد دوست
۱۱.ابوالفضل رهدار
۱۲.علی شیبک
۱۳.هادی خیر اندیش
۱۴.میثم بزی
۱۵.عمران شه بخش
۱۶.تقی نارویی
۱۷.یوسف قوی دل
۱۸.مرتضی اتحادی
۱۹.روح الله سیاسر ذوقی
۲۰.امان الله سیاسر ذوقی