سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای نیریز

مدیر باشگاه : هادی  قدرتی
شماره تماس مدیر : 09171322429
سال تاسیس : 1397
آدرس : نیریز
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

🌹لیست باشگاه کبوتران مسابقه ای
 نی ریز  🌹
💐💐💐💐💐💐
مدیر  باشگاه:  هادی  قدرتی  
09171322429
💐💐💐💐💐💐
هیئت مدیره باشگاه  
1-مجتبی اردلان  
2-مهران  شب خیز
3-رحیم  شبانی  
💐💐💐💐💐💐
مربیان  باشگاه  
1-فرهاد  دوستداری  
2-امید  اردلان  
3-علی  استوار  
4-محسن  آهویی  
5-محسن  رازی  
6-علی  طحان  
7-مهدی  رازی  
8-رضا  موءیدی  
9-وحید  عباسی  
10-محمد  موءیدی  
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
آرزوی  موفقیت  روزافزون  برای  تمامی  باشگاه های  ایران  عزیزمان  
💐🍃💐🍃💐🍃💐