سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای لار کهن

مدیر باشگاه : مدیر باشگاه محمد علی محمدی
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : لار کهن
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

مدیر باشگاه محمد علیمحمدی
اعضا
نادر دیگی
ابوالفضل تهمتن
وحید تهمتن
مسعود دلداده
مهدی مقسمی
علی اکبر کاوه زاده
ابوالفضل علی محمد ی
امیرعلی دیگی
عبدالله مدنی
سجاد راکعی
قدرت الله حوادث
مرتضی دلداده
مصطفی شقایق
نادر ستاره