سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسافتی زاگرس ( فلارد )

مدیر باشگاه : ابراهیم محمدی
شماره تماس مدیر : 09139847616
سال تاسیس : 1398
آدرس : فلارد
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

ابراهیم محمدی
محمود راهدان
داود قنبری
علیرضا رحیمی مسئول برگزاری باشگاه
علی رحمتی
علی احمدی
مجتبی سلطانی
رضا رضایی
اسماعیل محمدی
ایمان عبدالهی