سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان فلارد

مدیر باشگاه : کربلايی ذبيح الله محمدي
شماره تماس مدیر : 09147766992
سال تاسیس : 1398
آدرس : فلارد
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان فلارد

لیست اعضا :

اعضائ باشگاه ستارگان فلارد
مدير باشگاه:
کربلايی ذبيح الله محمدي
09147766992
هيئت مديره:
ابراهيم محمدی
09139847616
هيئت مديره:
عباس سينايي
09138341532
هيئت مديره:
داود قنبري
09134808058
هيئت مديره:
داراب ريگي
09138842034
هيئت مديره:
ذبيح الله محمدي:09147766992 
1.ابراهيم محمدي
2.عباس سينايي
3.داود قنبري
4.محمود راهدان
5.داراب ريگي
6.اصغر جهانگيري
7.علی احمدی
8.ايمان عبدالهي
9.سجاد سعيدي
10.عليرضا رحيمي
11.رضا حسيني
13.حسن سعيدی
14.علي ريگی
15.محمد محمدي
16.حسن غفاري
17.حامد قنبري