سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان فلارد

مدیر باشگاه : عباس سینایی 
شماره تماس مدیر : 09138341532
سال تاسیس : 1398
آدرس : فلارد
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان فلارد

لیست اعضا :

1 - عباس سینایی          مدیر باشگاه

2 - ذبیح اله محمدی       معاونت باشگاه

3 - سجاد سعیدی          کمیته فنی باشگاه

4 - اصغر جهانگیری      مسئول برگزاری باشگاه

5 - حسن سعیدی

6 - محسن همتی

7 - محمد جبلی

8 - حسن محمدی

9 - سید رضا حسینی

10 - مهدی محمدی

11 - هادی طائی

12 - محمد رعیت

13 - ابراهیم علی پور

14 - رسول انتظامی

15 - احمد صالحی