سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای زابل

مدیر باشگاه : ابوذر قاسمی
شماره تماس مدیر : 09016531397
سال تاسیس : 1398
آدرس : زابل
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

مدیر باشگاه : اقا مجید طالب زاده 

معاون باشگاه: ناصر نارویی 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

1_ مجید طالب نژاد ۰۹۱۵۹۵۷۳۳۱۵

2_ جواد جهانتیغ ۰۹۲۱۰۹۵۴۹۷۷

3_ ابوذر قاسمی ۰۹۰۱۶۵۳۱۳۹۷

4_ محمد جهانتیغ۰۹۲۲۳۲۳۴۲۷۲

5_ مجیدلگزایی علیزاده 
۰۹۳۶۱۹۱۶۴۶۵

6_ ناصرنارویی۰۹۰۱۷۳۴۷۲۴۷

7_ ارسلان میر۰۹۰۲۴۷۲۴۶۳۴


8_امین رخشانی ۰۹۳۸۱۹۱۳۱۱۴


9_ بهروز دهمرده ۰۹۳۷۶۲۷۳۸۷۴


10_ حمید پهلوان ۰۹۳۹۱۷۵۲۹۱۰


11_ رضا مهر پویان ۰۹۱۵۱۹۶۷۱۶۷


12_ غلام حسین شاهی ۰۹۰۱۸۷۷۵۹۹۲


13_ فریدون طالب نژاد ۰۹۱۵۶۷۵۵۷۲۸


14_ جوادقاسمی ۰۹۱۵۳۴۲۰۹۹۷


15_محمود آزور ۰۹۱۵۹۴۴۳۲۸۴


16_مصطفی شریفی مقدم ۰۹۰۳۸۳۲۸۱۷۱


17_مهدی دهمرده۰۹۳۸۴۲۵۵۳۱۵


18_مهدی مرادقلی۰۹۰۲۸۵۲۱۴۷۴


19_میلادنیک فرجام ۰۹۳۳۱۹۵۹۱۱۷


20_ناصر نوری۰۹۳۹۸۶۷۳۷۵۶


21_هادی شهداد…