سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای متحد بروات

مدیر باشگاه : محمد علی برخورداری
شماره تماس مدیر : 09384184345
سال تاسیس : 1398
آدرس : بروات
درباره باشگاه :

 

لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای متحد بروات

سال تاسیس:۱۳۹۲

۱-سعید برخورداری
۰۹۱۳۲۴۴۸۰۴۴
 مدیر باشگاه  قبل

مدیر جدید محمد علی برخورداری

۲-فرامرز فیروزنیا
۰۹۳۸۳۴۴۶۸۲۹
سمت:مسول روابط عمومی

۳-فرشاد شمس الدینی
۰۹۱۳۹۵۵۵۷۵۹
سمت: مسول برگذاری مسابقات

۴-سامان برخورداری
۰۹۳۹۳۷۳۸۰۶۶
سمت :مسول برگذاری مسابقات

۵-علی اصغر قلعه خانی
۰۹۱۳۳۴۴۷۸۴۲
سمت :مسول مالی

۶-محمدحسین نظام ابادی
۰۹۳۰۴۰۷۷۳۵۶

۷-رضا طحانی
۰۹۳۳۹۴۷۱۱۰۶

۸-محمد نظام ابادی
۰۹۳۰۴۰۷۷۳۵۶

۹-حسین موسی زاده
۰۹۱۳۹۴۶۲۳۴۶

۱۰-ابوذر زنگی
۰۹۳۹۸۶۵۵۹۳۴

۱۱-هادی زنگی
۰۹۳۹۸۹۷۲۱۶۶

۱۲-حمید غلامشاهی
۰۹۱۴۰۶۲۹۱۱۸

۱۳-خان محمد برخورداری
۰۹۳۶۸۹۳۱۸۶۲

۱۴-صادق عسکری
۰۹۱۳۲۴۶۷۹۹۴

۱۵-محمدجواد برخورداری
۰۹۳۹۳۷۳۷۹۰۱

۱۶-مجتبی حسن ابادی
۰۹۳۶۷۵۹۰۰۹۶

۱۷-امین رضازاده
۰۹۰۳۷۹۳۲۰۷۵

۱۸-حسن برخورداری
۰۹۱۳۲۴۴۵۸۱۸

۱۹-محمدعلی برخورداری
۰۹۳۸۴۱۸۴۳۴۵

۲۰-محمد برخورداری (امیر)
۰۹۱۰۳۷۲۳۱۹۱

۲۱-علیرضا عسکری
۰۹۳۶۶۸۹۰۴۵۷

۲۲-محسن حسنی برخوردار
۰۹۱۳۳۴۴۶۱۰۳

۲۳-هادی برخورداری
۰۹۳۶۲۲۸۰۲۹۰

۲۴-علی شمس الدینی
۰۹۱۳۲۴۶۷۸۸۹

۲۵-علی پوراسماعیلی
۰۹۱۳۳۴۴۳۷۱۹

۲۶-رسول برخورداری
۰۹۱۶۲۱۱۷۱۴۷