سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای امیدیه

مدیر باشگاه : یعقوب‌ علوانی
شماره تماس مدیر : 09398101350
سال تاسیس : 1395
آدرس : امیدیه
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای امیدیه 🌹🌹🌹🌹

مدیر باشگاه جناب اقای 🌹🌹

1_ یعقوب‌ علوانی۰۹۳۹۸۱۰۱۳۵۰

__^^^_^__🌹🌹
معاون باشگاه جناب اقای 🌹

2_ اسماعیل‌ سامری‌🌹 09334243378
_^^_______
  هیئت مدیره باشگاه اقایان 

3_ ‌ ناصرصبوری🌹 09356515038 

4_ جهانبخش🌹 براهویی( 09365782591 ) 
🌷🌷🌷🌷🌷

_^^^__^^___

5_ ناجح‌ مطوری🌹 (  09356632620) 
___^^____

6_ حاج‌ محمودنصاری🌹 09166533591)
_^^^_____


7_ صالح‌🌹 علوانی( 09163528355) 

____⚘

9_🌹 حمیدحلفی( 0936870082)


9_ حسین‌🌹 سیمری( 09160312546) 


10_ حسین‌🌹 نصاری( 09362148983)


11_ فیصل‌ نصاری🌹 ( 09375483269) 

12_ سعیدصبوری🌹
(  09360788192) 

13_ حسین‌🌹 سیمری( 09379483967) 


14_ تقی‌🌹 سحاگی( 09351692057) 

15_ جبارعیدانی🌹 ( 09366049112) 

16_قادرغبیشاوی🌹
( 09338317742)

17_ عبدالحسن‌ نبگانی🌹 ( 09167345374) 

18_ هادی‌ باوی🌹 ( 09382882021) 


19_ هادی شریفیات🌹 ( 09386378772) 
 
20_ امیدجرادی🌹 09355209349 


21_  ناصرصبوری🌹 09356515028 

22_ حسین نصاری 🌹 09362948983

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

اعضای باشگاه در سال 1398_1399 
(2019_ 2020) 


با تشکر از اتحادیه باشگاه ایران 
(Prpu.ir) 🌹🌹🌹🌹🌹