سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای بم

مدیر باشگاه : سیدجواد علمی
شماره تماس مدیر : 09367693505
سال تاسیس : 1398
آدرس : بم
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

اعضا باشگاه کبوتران مسافتی بم


___________%%%%______
سال تاسیس ۱۳۹۸
🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹
سیدجواد علمی

مدیر باشگاه🌺🌺🌺🌺

09367693505


_______^_^__________
1-سید محمود مومن ابادی
09397891344

2-حسن قنبری
09393123942

3-بهرام درویش زاده
09330610677

4-علی بهروزی
09389076696

5-علی براهویی
09028071049

6-حسین براهویی
09044104398

7-حامد خورشیدی
09217517684

8-پیمان خورشیدی
09376572871

9-رسول دهقان دولتی 
09388491850

10-صادق دهقان دولتی
09130502349

11-مجید فرزادپور
09133441210

12-علی زنگی
09133467095

13-مهران نظام ابادی
09362279531

14-مهدی بیگلری
09379109744

15-رضا طحانی
09337053077

16-حجت یال افکن
09397245035

17-محمد نظام ابادی
09301107745

18-میثم ابراهیمی
09387820885

19-احمد درساز
09024349420

20-محمد دهقانی
09103295686

21-محمدحسین فیروزنیا
09058682501

22-مسلم مظفر ابادی
09024355951

23-سیدسجاد مومن ابادی
09140183660

24-رضا مشکی
مسول برگذاری مسابقات
09033620441

25-محمدحسین دهقان 
مسول برگذاری مسابقات
09140601852

26-محمد نبوی فر
مسول مالی
09136123256

27-فرهاد خورشیدی
مسول روابط عمومی
09390796816

28-سجاد حجت ابادی
 مسول کادر فنی
09379262745

29-احسان محمدی فر
مسول کادر فنی
09223173530

30-علیرضا اقدامی
مسول کادر فنی
09362691485

31-یدالله موسی زاده

09139555443

32-علیرضا شمالی

 09389497548

​​33-فرامرز فیروزنیا

09383446829