سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( خور ) استان فارس لارستان 

مدیر باشگاه : جاسم باقرزاده
شماره تماس مدیر : 09373069200
سال تاسیس : 1398
آدرس : خور
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

مدیر باشگاه اقای 
1.  جاسم باقرزاده -

    2. محمد انارمشك - 09179823998

    3. نادرحيدرنيا - 09378060118

    4. فاضل نظري - 09396184300

    5. وحيد راهپيما - 09165555594

    6. وحيد خشنود - 09107373731

    7. علي افسري - 09173827478

    8. جواد فخري - 09307817888

    9. راشد داوودي - 09399997030

    10. سعادت داوودي - 09365533340

    11. محمد احمدزاده - 09370666565

    12. فريدون فتحي - 09173827410

    13. محيد كاميابي - 09306369974

    14. عارف پاكباز - 09170653305


    15. اصغر آذر برزين - 09174838409

    16. رمضان ابراهيم زاده - 0917436561


    17. رسول فضلي - 09177821308


    18. مهدي خشنود - 09173820315


    19. ابراهيم شريفي - 09174312284

    20. مجيد لطافت - 09178830211


    21. احمد علي عزيزي - 09039452562


    22. قاسم ميرزاي - 09014903950


    23. محمد فرد -
 09173814656


    24. مجيد اسدي - 09176821926


با تشکر از اتحادیه باشگاه ایران 

(Prpu.ir )