سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای مشهد مقدس

مدیر باشگاه : روح الله سلطانی
شماره تماس مدیر : 09159069061
سال تاسیس : 1398
آدرس : مشهد
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

1 روح الله سلطانی  
2 حاج ابراهیم یوسفی
3 علی اکبر براتی
4 حسن اصغری
5 وحید کورانی
6 سعید کورانی
7 محمود دشتبان
8 محمد سادات
9 کمال رجایی
10 سعید سلطانی
11 مجید سوقندی
12 محمد مهدی فیروزی
13 بهروز رحیمی
14 محمد رضا عرفانیان
15 جلال شمسی زاده

16 جواد جدی
17 اکبر جهانی
18 محسن رمضانپور
19 حامد صاحبی
20 محمود شمس
21 سعید شایعی
22 علی رضا نژاد
23 حسن کورانی
24 رضا اکبری
25 محمد رضا ابراهیمی گرجی
26 محمد هادی حسین زاده
27 امید سایز
28 محمد باقر علینزاد
29 حسین قنبری
30 نظر علی نواییان
31 حسن پورشا گلدی
32 محمد نجفی
33 ناصر افخم
34 رضا کاشف

35علی رمضانی
36علی حقوق طلب
37محمد رضا کمالی
38سد حسن موسوی
39حامد جعفر دخت
40حسن داوری
41سعید نامهربان
42احسان حسنی
43سعید زارعی
44الیاس اسدی ناوخی
45مجید قاسمی
46قاسم دلبر علی آبادی
47علی واحدی
48حمید مرادی پور 
49حجت سند گل
50حسین ایساقی
51جعفر اصغریان

52 مرتضی پروازی
53 مهدی صادقی
54 مهدی کیانی
55 محمد جواد جلایی
56 محمد کدخدایی
57 صادق بهاری
58 اسماعیل پروازی
59 حسن غفرانی
60 امید غفاریان
61 حامد بادرود
62 جواد قربان نژاد
63 حمید امیدوار

------------------------------------------

هیت مدیره..
 مدیریت ...روح الله سلطانی 09159069061
معاون باشگاه..محموددشتبان 09159098551
مسول مسابقات علی براتی 09013588547
مسول امور مالی حسن اصغری 09031965976
 ناظرین و کنترل لافتها
ابراهیم یوسفی 09158122351
 وحید کورانی 09372927314
مسول امور اداری مهدی فیروزی 09397647734