سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

مدیر باشگاه : مهدی خوجملی
شماره تماس مدیر : 09356519622
سال تاسیس : 1396
آدرس : گلستان
درباره باشگاه :

توضيحات باشگاه: باشگاه قابوس براي سال ?? _ يک مسابقه مسافت بلند استاني برگزار خواهد کرد _ و مسابقات مانند سال گذشته هيج تغييري نخواهد يافت. همون مسافت هاي گذشته خواهد بود.  

لیست اعضا :

اسامی لیست باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان 

1_ استاد احمد امینی

2_ استاد سید قلی آق

3_ آمان آقچلی

4_ عبدالله ارجمند

5_ مهدی خوجملی ( مدیر ۱۳۹۶ )

6_ امین ارمشی

7_ غبار ارمشی

8_ ستار ارمشی

9_ مصطفی آق

10_ محمد سراوانی

11_  صمد موسی پور 

12_ رشید راضی 

13_عرفان نیازی

14_ جواد مجدی 

15_ عبداصالح قلیچی

16_ حمید رضا ناظری 

17_ دایی شهاب 

18_ صفا معروفی 

19_ محمد صادری

20_ صمد موسی پور 

21_ محمد صادری 

22_ مهدی آق پور 

23_ محمد قوجق 

24_ رشید ارمشی 

 25_ خلیل بردبار 

25_ محمود الهی

26_