سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه‌ای ملکان

مدیر باشگاه : مجتبی موسوی
شماره تماس مدیر : 09123933191
سال تاسیس : 1398
آدرس : ملکان
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

مدیریت باشگاه
۱- مجتبی موسوی
۰۹۱۲۳۹۳۳۱۹۱
۲- حسین ایزدی 
۰۹۳۳۹۶۶۱۱۹۴ 
۳- عیوض موحدنیا 
۰۹۳۶۷۴۲۰۳۱۹
۴- بهزاد اختری 
۰۹۳۷۶۹۰۶۹۹۴ 
۵- هادی حسن نژاد 
۰۹۳۶۰۴۴۵۴۲۱۸
۶- مجتبی داداشی
۰۹۳۷۱۳۹۸۵۶۵
۷- رضا موحدنیا 
۰۹۱۴۳۲۲۹۰۰۷
۸- علی ایزدی 
۰۹۱۷۹۲۱۰۰۳۰ 
۹-اکبر عجمی