سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای حویق و حومه

مدیر باشگاه : رضا فهیم
شماره تماس مدیر : ۰۹۱۱۸۸۵۹۲۳۱
سال تاسیس : 1398
آدرس : حویق
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

(مدیر اقای رضا فهیم شماره تماس ۰۹۱۱۸۸۵۹۲۳۱)

(معاون اقای مهران کهن شماره تماس ۰۹۱۱۴۶۸۶۷۵۴)

(مدیر مالی کیومرث یاقوتی شماره تماس ۰۹۳۶۶۱۰۰۲۲۹)

(شاهین نایبی شماره تماس ۰۹۱۱۱۸۵۹۱۹۵)

(محمد قندی شماره تماس ۰۹۰۳۲۸۳۳۹۲۵)

عادل کهرودی  شماره تماس ۰۹۰۳۹۴۱۵۷۹۱)

عبداله قنبری شماره تماس ۰۹۱۱۹۸۲۶۰۴۳)

(رضا بیداری ۰۹۱۱۸۸۳۴۷۳۱)

(مهران کهن ۰۹۱۱۴۶۸۶۷۵۴)

(بهرام یزدانی ۰۹۱۱۹۸۱۵۶۴۴)

(مصطفی حیدری۰۹۹۰۳۹۷۸۴۵۸)

(رضافهیم ۰۹۱۱۸۸۵۹۲۳۱)

(کریم محمد کریم ۰۹۱۱۶۱۵۹۳۵۶)

(کاظم منصوری ۰۹۳۹۶۸۶۴۵۴۶)

(میلاد معصومی ۰۹۰۱۳۴۲۳۷۱۵)

(محبوب عزیزی ۰۹۳۵۸۸۹۴۰۰۳)

(رضاشریفی ۰۹۱۱۲۸۳۳۱۴۳)

(رضاسرخی ۰۹۱۱۸۲۶۸۵۹۱)

(شهروزقادری ۰۹۳۰۴۶۲۱۹۷۷)

(احسان قنبری ۰۹۰۱۷۷۴۱۰۱۸)

(مهیارمحمدنیا ۰۹۳۷۵۷۵۰۴۲۹)

(نیما غلامی ۰۹۳۳۵۳۷۲۷۳۰)

(رضاقاسمی  ۰۹۳۸۸۹۷۱۱۰۳)

(سید محمد حسن میراکبری ۰۹۰۳۶۹۶۵۱۷۵)

(ایدین حیدری ۰۹۳۸۶۳۲۹۸۸۶)