سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای صفاهان اصفهان

مدیر باشگاه : سید عباس روحانی
شماره تماس مدیر : 09133100995
سال تاسیس : 1398
آدرس : صفاهان
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی
لیست اعضا باشگاه صفاهان اصفهان
۱.مدیریت باشگاه سید عباس روحانی 
09133100995
۲.مهندس حمید قدیری
۳.عبدالرضا بهرامیان
۴.ستارناظری مقدم
۵.مصطفی مرادی
۶.عباسعلی عباسی
۷.حسن معصومی 
۸.حبیب الله امید حاجیلو
۹.ستار کیانی
۱۰.عباس صابری
۱۱.سیدعباس هاشمی
۱۲.سیدمجیدهاشمی
۱۳.علی ساهور
۱۴.ابو عبدالله
۱۵.امیر نصرازادانی
۱۶.حسین مداحی کوپایی
۱۷.محمد رسول فارسانی
۱۸.مهدی خسروی
۱۹.جواد شهبازی
۲۰.نوید نژادعلی
۲۱.مهدی قاسمی 
۲۲. وحید غفوری.
۲۳.کورش نوروزی 
۲۴ .حسن مانیان
۲۵.جناب سرهنگ ارتم
۲۶.فرهادعزیزی
۲۷.احمد منصوری