سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

کبوتران مسابقه ای نگین شهر ( گلستان )

مدیر باشگاه : حمید کردنو قابی
شماره تماس مدیر : 09119749657
سال تاسیس : 1396
آدرس : نگین شهر
درباره باشگاه :

توضيحات

لیست اعضا :

اسامی باشگاه نگین شهر
1- حمید کرد نوقابی   مدیر باشگاه
2-حسن رخشانی       معاون
3-محمد رضا کیخایی  تدارکات
5-حسن شجوز         حساب دار
6-محمد سنجرانی
7-افشین  ابرکار
8-کمال خرمالی
9-رضا سراوانی
10-علی سنچولی
11-ابولفضل وثوقی
12-شیر محمد شاهوزی
13-محمود نصیری
14-امید مارامایی
15-رضا خمبر  
16-بهمن ایگدری
17-مصطفی سعادت
18مرتضی شیخ ویسی
19-قدیر زیتونلی 
20-قدیر مقدم قوجق
21-محمد نوابی 
22-عرفان مقدم  قوجق
23-حسن نعیمی حجت

24 - آنا رستگار