سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای سمیرم

مدیر باشگاه : عباس نادری
شماره تماس مدیر : 09139212907
سال تاسیس : 1398
آدرس : سمیرم
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

1.مدیریت باشگاه.آقای عباس نادری.همراه09139212907
2.ابراهیم طایی.همراه09138210337
3.جواد طایی.همراه09338029214
4.فرشاد آصفی.همراه09139212885
5.عباس طایی.همراه09138210275
6.حجت طایی.همراه09138210993
7.جواد نادری.همراه09132227315
8.حمید نادری.همراه09910481560
9.قربونعلی نادری.همراه09138228200
10.سیروس مهدوی.همراه09388931336
11.سعید سلیمانی.همراه09039170655
12.احمد منصورزاده.همراه09139209683